Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه و جامعه شناسی

نویسنده:

(2 صفحه - از 14 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : فلسفه، جامعه، کنش، جامعه‌شناسی، اجتماعی، فاعل، پویش‌های، جامعه‌شناختی، شناخت، تعمیمات

خلاصه ماشینی:

"(7)به این ترتیب هر چند قاعده شناسی فلسفی نیات ذهنی کنش به قانون شناسی جامعه شناختی تحکم هنجارهای جمعی بر تشکل خودهای اجتماعی پیوند می‌خورد،اما باز هم تأثرات فلسفی به بقای خود ادامه می‌دهند؛زیرا هنگامی که کنش‌های فردی به واسطه تعاملات نمادین فرهنگی،پویش‌های جامعه‌ای را رقم می‌زنند،وجه کلی حیات جمعی پدیدار می‌شود که گر چه خصلت عینی آن به جهت تحکم هنجاری بر کنش،قابل قانون‌یابی است؛لیکن درک کلیت آن از منظر منطق ممکن است. در نتیجه شناخت رابطه کنش‌های نیتمند با تحولات جامعه هر چند به لحاظ عینی با قوانین جامعه شناختی قابل بازیافت است،اما از لحاظ معنایی به ادراک معرفت شناسانه فلسفه نظری احاله می‌گردد،چرا که بر پایه این استدلال،جامعه شناسی عبارت از شناخت مفاهیم انسانی-اجتماعی است که مجموعه این فرایند نیز خارج از موضع فلسفی رخ نمی‌نماید. به هر حال تفسیر فاعل از کنش که از یک سو بر حسب مقصود خود و جامعه‌اش نشانگر عینیت نظام اجتماعی و نظم علی حیات جمعی بیرونی است، از سوی دیگر بازگو کننده ارزش‌های حاکم بر این نظام است که شناخت آنها در گرو ارزش شناسی اخلاقی- زیبایی‌شناختی فلسفه است. نظریات جامعه شناختی مجموعه‌ای از مفاهیم تعریف شده منظم،آزمون پذیر،تعمیم یافته و متجانس در قالب تبیین استقرایی-قیاسی و قوانین ابطال پذیر تجربی-عینی هستند که شناختی غیر ارزشی از روابط علی یا به نسبت همبسته و پایدار میان پدیده‌های واقعی جهت سلطه بر آنها ارائه می‌دهند. S. (1966) Philosoplyofsciences,london,prentice-Hall,P ."

صفحه:
از 14 تا 15