Skip to main content
فهرست مقالات

ابژه های دینی و هویت نسلی در ایران؛ با تکیه بر ابژه های عزاداری

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 29 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 85 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : ابژه ،نسل ،هویت ،ابژه‌ها ،ابژه‌های ،هویت نسل ،دینی ،انقلاب ،هویت نسل در ایران ،جنگ ،نسل انقلاب ،جوان ،تمایز ،بالس ،فرهنگی ،ایران ،تجربه ،نسل جوان ،اجتماعی ،مراسم ،ابژه‌های نسل ،ابژه‌هایی ،نسل انقلاب و جنگ ،ابژه‌های دینی ،ابژه ها ،مطالعه ،تغییر ،مطالعه نسل ،مفهوم ،ارزش ها

مساله اصلی این مقاله، نوع ارتباط و پیوستگی ابژه های فرهنگی و اجتماعی، ارزش های دینی و هویت نسلی است. این امر از آن روست که در مطالعات فرهنگی و مطالعات نسلی، برای بیان شکل گیری و تحول هویت، به تقش عواملی چون ابژه ها، ارزش ها، و شرایط اجتماعی و فرهنگی اشاره شده است. از این میان نقش ارزش ها و ابژه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. شواهد و تجربه تاریخی در ایران نیز تایید کننده داعیه مفهومی فوق است. به عبارت دیگر هویت نسلی در ایران، با فرض تغییر پذیری ارزش ها و ابژه ها، تحقق یافته است. تفاوت در استفاده از ابژه ها و داشتن تجربیات دوره ای که بعضا مشترک و برخی متفاوت از هم می باشند، تمایز گذاری بین نسلی که اساس هویت نسلی است، را امکان پذیر می کند. ابژه ها در عین حال که سازنده هویت های نسلی (1- نسل قبل از انقلاب، 2-نسل انقلاب و جنگ،و 3- نسل جوان، نسل بعد از انقلاب و جنگ) هستند، عامل تمایز و پیوند بین آنها نیز می باشند. اثبات امر فوق با استفاده از روش مقایسه ای (ابژه ها و نسل ها) و نظام مفهومی نسلی در مطالعات نسلی (اینگلهارت و بالس) دنبال شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.