Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 33 علمی-ترویجی (6 صفحه - از 10 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : حافظه آشکار ،حافظه آشکار و ناآشکار ،حافظه ناآشکار ،بررسی تحولی حافظه آشکار ،ناآشکار ،ناآشکار کودکان ،حافظه ناآشکار از رشد ،افزایش سن ،رشد حافظه آشکار ،واژگان پربسامد ،مطالعه حافظه ناآشکار ،تکالیف معمولی ،معمولی ،روزمره ،حافظه روزمره ،افزایش سن رشد ،مطالعه حافظه آشکار ،پایه‌های سوم ،رشد حافظه ،پربسامد ،تأثیرپذیری حافظه ناآشکار ،نتیجه پژوهش حاضر ،مطالعه حافظه ،افزایش در عملکرد ،ابزار آزمون ،گروه روانشناسی ،پژوهش حاضر ،پایه‌های تحصیلی ،حاضر ،سوم

هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان انجام شد تا مشخص شود که با استفاده از تکالیف معمولی و روزمره، عملکرد کودکان در حافظه آشکار و ناآشکار به موازات افزایش سن چه تغییری می یابد. روش: در یک بررسی مقطعی، با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ایی 120 کودک دبستانی از پایه های سوم، چهارم و پنجم برای اجرا انتخاب شدند. ابزار آزمون مجموعه واژگان پربسامد بود. تعداد این واژگان در طی فرآیند آزمون سازی 32 واژه بود که برای حافظه آشکار و ناآشکار از طریق بازشناسی (حافظه آشکار) و تکمیل کلمه با حروف نخستین (حافظه ناآشکار) اجرا گردید. داده ها با کمک تحلیل واریانس و مقایسه های چندگانه با 99% اطمینان بررسی شد. یافته ها: کودکان پایه های تحصیلی مختلف در هر دو حافظه آشکار و ناآشکار افزایش در عملکرد را نشان دادند. نتیجه گیری: مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که به موازات رشد حافظه آشکار، حافظه ناآشکار هم با گذشت زمان و افزایش سن رشد می یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.