Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط حساسیت پردازش حسی با شیوه های فرزندپروری و شاخص های آسیب شناسی روان شناختی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 23 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : حساسیت پردازش حسی، شیوه‌های فرزندپروری، حساسیت پردازش حسی بالا، ارتباط حساسیت پردازش حسی، حسی، پردازش حسی با شیوه‌های فرزندپروری، افسردگی، اضطراب، بررسی ارتباط حساسیت پردازش حسی، حساسیت پردازش حسی با اضطراب

هدف: حساسیت پردازش حسی سازه ای است که تمایل به پردازش دقیق و عمیق اطلاعات هیجانی را در برمی گیرد. برخی تحقیقات نشان داده اند که افراد دارای حساسیت پردازش حسی بالا در صورتی که شیوه های فرزندپروری والدینشان نامناسب باشد، مستعد عواطف منفی هستند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط حساسیت پردازش حسی و شیوه های فرزند پروری با اضطراب و افسردگی پرداخت. روش: 372 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی انتخاب شدند و پرسشنامه های شخص با حساسیت پردازش حسی بالا (آرون و آرون)، شیوه های فرزندپروری (پارکر و همکاران)، افسردگی (بک و استیر) و اضطراب خصیصه - حالت (اسپیلبرگر) را تکمیل کردند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: حساسیت پردازش حسی با اضطراب و افسردگی و شیوه های فرزندپروری رابطه معنی دار داشت (01/0p<). ارتباط حساسیت پردازش حسی با اضطراب قوی تر از ارتباط با افسردگی بود و حساسیت پردازش حسی، افسردگی را بعد از کنترل اضطراب پیش بینی نکرد. اثرات تعاملی نیز معنی دار بود (05/0p<) که این مسأله بیانگر نقش حساسیت پردازش حسی در پیش بینی شاخص های آسیب شناسی روان شناختی در ارتباط با شیوه های فرزندپروری است. نتیجه گیری: در مجموع با استناد به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که حساسیت پردازش حسی در تعامل با شیوه های فرزندپروری نامناسب می تواند فرد را مستعد آسیب شناسی روان شناختی سازد.

خلاصه ماشینی: "جدول 1-یافته‌های توصیفی مربوط به حساسیت پردازش حسی،سه بعد شیوه‌های فرزندپروری،اضطراب و افسردگی در دانشجویان(372- (n به منظور بررسی اثر تعاملی بین متغیرهای مراقبت،تشویق آزادی‌ رفتاری و انکار وجود مستقل و منحصر به فرد روان‌شناختی با حساسیت پردازش حسی در اضطراب،سه تحلیل واریانس یک‌ راهه محاسبه شد. این مطلب بیانگر آن بود که مراقبت پایین،تشویق آزادی رفتاری کم،انکار وجود مستقل و منحصر به فرد روان‌شناختی و حساسیت پردازش حسی بالا با سطوح‌ بالای اضطراب مرتبط است. این مطلب بیانگر آن است که مراقبت والدینی پایین، تشویق آزادی رفتاری کم و انکار وجود مستقل و منحصر به فرد روان‌شناختی بالا و حساسیت پردازش حسی بالا با سطوح بالای‌ افسردگی مرتبط است. این توضیح لازم است‌ است که علاوه بر اینکه پیش‌بینی ترکیب خطی دو شیوه‌ فرزندپروری(تشویق آزادی رفتاری و مراقبت والدینی پایین)و حساسیت پردازش حسی بالا با اضطراب معنی‌دار است،پیش‌بینی‌ ترکیب خطی دو شیوه فرزندپروری(مراقبت والدینی کم و انکار وجود مستقل و منحصر به فرد روان‌شناختی)و حساسیت پردازش‌ حسی بالا رابطه معنی‌دار دارد که این مسأله هم با یافته‌های قبلی‌ همسوست(لیس و همکاران،2005). اما در مورد شیوه‌های فرزندپروری(مراقبت، انکار وجود مستقل و منحصر به فرد روان‌شناختی و تشویق آزادی‌ رفتاری)و حساسیت پردازش حسی در اضطراب و افسردگی‌ اثرات اصلی معنی‌داری به دست آمد که نشان می‌دهد مراقبت کم، تشویق آزادی رفتاری کم،انکار وجود مستقل و منحصر به فرد روان‌شناختی و حساسیت پردازش حسی بالا با سطوح بالای‌ اضطراب و افسردگی مرتبط است که این مسأله با یافته لیس و همکاران(2005)همسوست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.