Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط حساسیت پردازش حسی با شیوه های فرزندپروری و شاخص های آسیب شناسی روان شناختی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 33 علمی-ترویجی (10 صفحه - از 23 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : حساسیت پردازش حسی ،پردازش حسی ،ارتباط حساسیت پردازش حسی ،حساسیت پردازش حسی بالا ،شیوه‌های فرزندپروری ،فرزندپروری ،حسی ،حساسیت پردازش ،پردازش حسی بالا ،پردازش حسی با اضطراب ،اضطراب و افسردگی ،شیوه‌های فرزندپروری والدینشان ،تعاملی حساسیت پردازش حسی ،تشویق آزادی رفتاری ،درصد واریانس نمره افسردگی ،روان‌شناختی ،اثرات تعاملی حساسیت پردازش ،شیوه‌های فرزندپروری با اضطراب ،شیوه‌های فرزندپروری و حساسیت پردازش ،درصد واریانس نمره اضطراب به‌وسیله ،شیوه‌های فرزندپروری والدینشان نامناسب ،حسی و شیوه‌های فرزندپروری ،انکار وجود مستقل ،وجود مستقل و منحصر‌به‌فرد ،افراد با حساسیت پردازش ،حسی بالا ،آرون ،آرون و آرون ،شیوه‌های فرزندپروری رابطه ،اثرات تعاملی

هدف: حساسیت پردازش حسی سازه ای است که تمایل به پردازش دقیق و عمیق اطلاعات هیجانی را در برمی گیرد. برخی تحقیقات نشان داده اند که افراد دارای حساسیت پردازش حسی بالا در صورتی که شیوه های فرزندپروری والدینشان نامناسب باشد، مستعد عواطف منفی هستند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط حساسیت پردازش حسی و شیوه های فرزند پروری با اضطراب و افسردگی پرداخت. روش: 372 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی انتخاب شدند و پرسشنامه های شخص با حساسیت پردازش حسی بالا (آرون و آرون)، شیوه های فرزندپروری (پارکر و همکاران)، افسردگی (بک و استیر) و اضطراب خصیصه - حالت (اسپیلبرگر) را تکمیل کردند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: حساسیت پردازش حسی با اضطراب و افسردگی و شیوه های فرزندپروری رابطه معنی دار داشت (01/0p<). ارتباط حساسیت پردازش حسی با اضطراب قوی تر از ارتباط با افسردگی بود و حساسیت پردازش حسی، افسردگی را بعد از کنترل اضطراب پیش بینی نکرد. اثرات تعاملی نیز معنی دار بود (05/0p<) که این مسأله بیانگر نقش حساسیت پردازش حسی در پیش بینی شاخص های آسیب شناسی روان شناختی در ارتباط با شیوه های فرزندپروری است. نتیجه گیری: در مجموع با استناد به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که حساسیت پردازش حسی در تعامل با شیوه های فرزندپروری نامناسب می تواند فرد را مستعد آسیب شناسی روان شناختی سازد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.