Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تداخلی تکلیف دوگانه در یادگیری صریح و ضمنی توالی حرکتی در سالمندان و جوانان

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 33 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : سالمندان، تداخلی تکلیف دوگانه در یادگیری، تکلیف دوگانه، اثر تداخلی تکلیف دوگانه، تکلیف، جوانان، تکلیف دوگانه در شرایط یادگیری، سن، توالی حرکتی در سالمندان، گروه سنی سالمندان و جوانان

هدف: هدف این پژوهش مقایسه میزان وابستگی به توجه در یادگیری صریح و ضمنی در دو گروه سنی سالمندان و جوانان بود. روش: ابتدا نرم افزار تخصصی ارائه محرک های متوالی، ثبت زمان و خطای پاسخ و ارائه تکلیف آد بال طراحی شد. در این نرم افزار زمان پاسخ به محرک های متوالی و تعداد خطاها ثبت می گردید. در این پژوهش دو گروه سالمند و جوان در دو وضعیت یادگیری صریح و ضمنی (چهار گروه، هر گروه 15 نفر) شرکت داده شدند. برای تحلیل یافته ها از آنالیز واریانس چندطرفه استفاده شد، به این ترتیب که اثر سن، شرایط یادگیری (صریح و ضمنی) و نوع تحریک (توالی منظم و نامنظم) بر کاهش زمان پاسخ و کاهش تعداد خطاها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در گروه جوانان خطای پاسخ و زمان پاسخ کمتر و کارایی تکلیف دوم بیشتر بود. خطای پاسخ در شرایط ضمنی در هر دو گروه سالمند و جوان کمتر بود. در مرحله منظم خطای پاسخ و زمان پاسخ کمتر و کارایی تکلیف دوم بیشتر از مراحل نامنظم بود. بحث: تداخل تکلیف دوگانه در شرایط یادگیری ضمنی کمتر از یادگیری صریح است. بر اساس این یافته ها، یادگیری ضمنی نسبت به یادگیری صریح نیاز به توجه کمتری دارد و در شرایط تقسیم توجه (به ویژه در سالمندان)، بهتر است از شرایط یادگیری ضمنی استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"برای‌ تحلیل‌یافته‌ها از آنالیز واریانس چندطرفه استفاده شد،به این ترتیب که اثر سن،شرایط یادگیری(صریح و ضمنی)و نوع تحریک(توالی منظم و نامنظم)بر کاهش زمان پاسخ و کاهش تعداد خطاها مورد بررسی قرار گرفت. آنها در این‌ مطالعه نشان دادند که توالی‌ها به صورت ضمنی آموخته نمی‌شود و بر این اساس نتیجه گرفتند که برای یادگیری ضمنی،توجه مورد نیاز می‌باشد و زمانی که میزان توجه کاهش می‌یابد،عملکرد یادگیری ضمنی مختل می‌گردد(نیسن و بولمر،1987). با در نظر گرفتن اختلاف‌نظر مطالعات در وابستگی یادگیری‌ ضمنی به توجه و همچنین تغییرات وابسته به سن در توجه،در این‌ مطالعه میزان وابستگی به توجه در یادگیری ضمنی و صریح در دو گروه سالمند و جوان مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه این پژوهش‌ افزایش وابستگی به توجه در یادگیری صریح و ضمنی توالی‌ حرکتی در افراد سالمند و بررسی کارایی هر یک از تکالیف‌ دوگانه در دو گروه سالمند و جوان بود. برای تحلیل یافته‌ها از آنالیز واریانس چندطرفه استفاده شد و اثر سن(جوان و سالمند)و شرایط یادگیری بر کاهش زمان پاسخ و کاهش تعداد خطا مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر هر یک از تکالیف دوگانه باید به وسیلهء کانال پردازشی محرک و پاسخ مجزایی انجام می‌شد،بدین‌ترتیب که برای جزء شناختی‌ تکلیف،شمارش ذهنی و برای جزء حرکتی تکلیف،زمان‌ عکس‌العمل متوالی مطرح بوده است؛با این وجود اثر بروز پیدا کرده است. آندرسون‌15(1999)در مطالعه‌ای نشان داد که کاهش‌ کارایی سالمندان در تکالیف دوگانه به تمایل مرکزی و پراکندگی‌ پارامترهای زمان عکس‌العمل وابسته است،خواه این تداخل در طی‌ رمزگردانی(زمان ارائهء محرک)،به یاد آوردن یا بازشناسی‌16اجزای‌ تکلیف در حافظهء کاری باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.