Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

شاعر:

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : شعر، غزل، شالی، شالیزار، زنان، ترینی، مثنوی، درد، ستارۀ، باد

خلاصه ماشینی:

"آواز مهربانی {Sتو که در دلنوازی بی‌قرینی#بلای عاشقی،شورآفرینیS}{Sتو که چشم و چراغ آسمانی#تو که محبوب خوبان زمینیS}{Sتو که زآغوش گل در خندۀ مهر#دمیده با نسیم فرودینیS}{Sصفای خاطر دردی کش مست#بلای زاهد خلوت گزینیS}{Sتو که در آب و رنگ و دلنوازی#شکفته از ستاک یاسمینیS}{Sسرودی ای نوای آسمانی#در این پرده که گرم و دلنشینیS}{Sبگیرد دامن آخر زمان را#ز بس ای داغ پنهان آتشینیS}{Sنه غربی و،نه شرقی آخر ای عشق#ندانم با چه آیین و چه دینیS}{Sکرامت را مسیحایی تباری#سعادت را سلیمانی نگینیS}{Sسزد افتاده‌ای را دست‌گیری#تو که دست خدا در آستینیS}{Sتماشایی‌ترین رنگین کمانی#شک آلوده‌ترین شکل یقینیS}{Sدلاراتر که گویندت،چنانی#فریباتر که پندارم،چنینیS}{Sتو کز نقش نگارین گوهر عشق#به کلک آفرینش آفرینیS}{Sبلای عاشق شوریده سامان#سرود عارف خلوت نشینیS}{Sزنیک و بد همین درد تو دارم#چه بودی گر به درد من ببینیS}{Sبرون از خیمۀ هفت آسمانی#خدا را از کدامین سرزمینیS}{Sمن از شوریدگان مجنون ترینم#تو از لیلی و شان شیرین ترینیS}{Sبه عالم نازنینا با که گویم#تو را دارم تو هم با من چنینیS}غزل منشر نشده‌ای از شادروان استادمهرداد اوستا(به تصویر صفحه مراجعه شود) ساحل لبخند {Sچه خوب بود اگر دستها بهاری بود#و چشمه سار صداقت همیشه جاری بودS}{Sچه خوب بود اگر کوچه باغ عاطفه‌ها#پر از طنین غزلخوانی قناری بودS}{Sچه خوب بود اگر قاب سرد پنجره‌ها#بسان قصر بهاران شکوفه کاری بودS}{Sچه خوب بود اگر از جزیرۀ اندوه#سفر به ساحل لبخند اختیاری بودS}{Sچه خوب بود اگر گوهر صمیمیت#همیشه در صدف سینه یادگاری بودS} حسن نصر-سبزوار تقدیم به آستان مقدس امام رضا(ع) شوق حرم {Sدل درره شوق حرمت کفتر خسته است#ای آنکه درت محشر دلهای شکسته استS}{Sبر کفش غلامان غمت ای شه خوبان#گرد و جهان نالۀ عشاق نشسته استS}{Sتسلیم رضا گرنه‌ای،ای صید وفادار#این دل به کمند سرزلفین که بسته استS}{Sبر حالت پروانۀ خود گریه کن ای شمع#دکان دل سوخته تا صبح نبسته استS}{Sای شاه کماندار دل‌زار عزیزی#در چلۀ ابروی شما چله نشسته استS}احمد عزیزی&%09730FYKG097G%"

صفحه:
از 38 تا 39