Skip to main content
فهرست مقالات

سخنی در موسیقی غنایی

نویسنده:

(3 صفحه - از 21 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : موسیقی غنایی، صدا و سیما، موسیقی غنایی حرام، لهو، اجتهاد، حرام، برنامه‌های صدا و سیما، آواز، حکم، مذهب

خلاصه ماشینی:

"موسیقی موسیقی غنایی که موضوعی برای حرمت در ادلۀشرعیه قرار داده شده است،مطلق موسیقی غنایینیست،بلکه موسیقی غنایی به معنای شرعی آنمی‌باشد که مرکب است از آواز با گونۀ لهو و لغو(اگر ازمقولۀ کیف مسموع باشد)و آواز با کلمات باطل(اگر ازمقولۀ کلام باشد). از بررسی زمان صدور روایاتوشرایط آن چنین مستفاد می‌شود که حرام شدنموسیقی غنایی مقرون به شرایط و نقاش منفی بودهاست؛از قبیل خواندن به گونۀ لهو همانند الحان اهل فسقو گناه و با الفاظ و مواد زور و باطل و با اجتماع مردان وزنان فاسد در مجالس بزم و میگساری و.. بنابراین اشکال معروف که چگونه موسیقی غنایی درزمان گذشته حرام بوده و اکنون حلال شده است پیشنمی‌آید،زیرا در آن زمان شرایط و ویژگیهای خاصیحکمفرما بوده که امروز دارای آن ویژگیها و شرایطنیست. پس اختلافی میان عالمان مذاهب اسلامی-واقعا-در بین نیست،زیرا همۀ آنها موسیقی غنایی را که بهگونۀ لهو و الفاظ و مواد آن قول باطل و باعث فساد باشد،حرام و غیر آن را حلال می‌دانند. یعنی جامعارزشها و جنبه‌های مثبت و مانع از ضد ارزشها و(به تصویر صفحه مراجعه شود)شیخ شلتوتجنبه‌های منفی بوده و بدین جهت صدا و سیما قالبمطلوبی را در همۀ ابعاد پیدا کرده است و اگر کسیبرنامه‌های کنونی را با برنامه‌های پیش از انقلابمقایسه کند،این گفتۀ ما را بدون تردید تصدیق خواهدکرد. لازم است مسؤولان صدا و سیما هنرمندان متعهد وبا تجربه را-اعم از خانمها و آقایان-بیشتر مورد تشویق واحترام قرار دهند،تا آنان با دلگرمی بیشتری کارهایفنی و هنری خود را انجام دهند."

صفحه:
از 21 تا 23