Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر علل تضعیف زبان فارسی در شبه قاره (هند)

نویسنده:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی، زبان، هند، تضعیف زبان فارسی در شبه‌قاره، نفوذ زبان فارسی در شبه‌قاره، زبان اردو، زبان و ادبیات فارسی، علل تضعیف زبان فارسی، انگلیس، زبان و ادبیات فارسی هند

خلاصه ماشینی:

"ب-علل کاهش نفوذ زبان فارسی در شبه قاره(هند): 1-استعمار انگلیس: همان گونه که اشاره شد فرهنگ هشتصد سالهء هند به زبان فارسی-که زبانی‌ همریشهء«سانسکریت»و از شاخه‌های زبان«آریایی»است-بوده،که پس از نفوذ و رشد و گسترش آن در شبه قاره،در زمان تیموریان به اوج پیشرفت و رواج خود رسیده و متأسفانه پس از آن کم کم رنگ باخته و خود را آمادهء نابودی به دست‌ استعمارگران کرده است. بدون شک سلطهء استعماری انگلیس برای رسیدن به‌ هدف خود که همانا حاکمین بر مردم منطقهء شبه قاره و در پی آن تاراج منابع و معادن و ثروت مردم این دیار بود،بجز از طریق مسخ فرهنگی و تهی نمودن‌ فرهنگ اصیل مردم این منطقه راه دیگری نداشت،و در چنین شرایطی زبان‌ فارسی نمی‌توانست از آسیب و گزند استعمارگران در امان باشد. باید گفت همان گونه که در سده‌های هفتم و هشتم میلادی از پیوند دو زبان‌ پهلوی و عربی در ایران زبا نفارسی کنونی پدید آمد،در شبه قاره(هند)نیز بر اثر آمیزش زبان فارسی با زبانهای محلی-بویژه در شمال آن کشور-زبان سومی شکل‌ گرفت که به«اردو»معروف است. درباره ارائهء پیشنهادهایی برای حفظ و بسط زبان فارسی،دلسوختگان این زبان‌ بارها ارائهء طریق نموده‌اند،همچنان که شیفتگان ایرانی و عاشقان هندی و غیر ایرانی این زبان شیرین از سوز دل و نگرانی خاطر به سبب کاهش نفوذ زبان فارسی‌ در دیار خود لب به سخن گشوده و در قالب پیشنهاد،مطالب مهمی را عنوان‌ کرده‌اند که نمایندگی خانهء فرهنگ در دهلی نو افزون بر بازتاب و انعکاس آن‌ نظرات و پیشنهادها،خود در چارچوب وضعیت گذشته و حال زبان فارسی در شبه‌ قاره(هند)و چگونگی جلوگیری از سقوط و حفظ و بسط آن گزارشهایی متعدد به‌ مرکز ارائه داده است."

صفحه:
از 18 تا 19