Skip to main content
فهرست مقالات

شعر معاصر عرب

نویسنده:

مصاحبه شونده:

مترجم:

(2 صفحه - از 78 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شعر معاصر عرب، شاعر، میگل ارناندز، قصیده‌ای، اخلاق، سال خاموشی میگل ارناندز، اسپانیا، اشعار میگل ارناندز، شاعر معاصر، تقلید، جنگ، میگل ارناندز به سال، مشکلات شعر معاصر عرب، خانم الملائکه، میگل ارناندز در اشعارش، تمدن، زیبایی، شعر عربی، شکل، کتاب، خانم نازک الملائکه، شاعران معاصر عرب، تجربه، موسیقی در شعر، مشکل، سرآمد شاعران معاصر، طول جنگهای خوفناک اسپانیا، احساس، ارناندز (

خلاصه ماشینی: "مشکل است انتظاری را که از شعر دارم به سادگی بیان کنم،اما این را می‌توانم بگویم که وقتی قصیده‌ای‌ می‌خوانم و با آن مأنوس می‌شوم،آن‌ قصیده جزئی از عناصری می‌شود که‌ فکر و زندگی‌ام را جهت می‌دهد. نخستین عیب در شعر نو این است که شاعران جوان،از بار فرهنگی بی‌بهره‌اند و حتی قادر به‌ تحصیل آن هم نیستند. اگر خمیر مایهء اصلی شعر در جانش شکل گرفت-به گونه‌ای که‌ توانایی آن را داشته باشد که خود طریقه‌ای نو کشف کند-حتی اگر به‌ اسم مستعار هم که شده است باید آن راآشکار سازد تا به دقت و خالصانه‌ شود. بیشترین ترانه‌ها و رمانسهای وی‌ بین سالهای 1936 تا 1941،در زندان سروده شده و اشعارش با زبان‌ یراسته،بر پایهء کامل‌گرایی و در قطعات‌ کوتاه شکل گرفته‌اند میگل ارناندز در اشعارش از بی‌عدالتیها و رنجهای زندان‌-که وی را می‌کاوند-می‌گوید،و بر آن‌ است تا غمها و رنجهای درونی‌اش را در سروده‌های عاشقانه و لطیف خطاب به‌ زن و فرزندش بسراید. اما مشکل دوم که مسألهء تقلید است‌ (امیدوارم بتوانم مطلب را واضح بیان‌ کنم)منظورم تقلید شعر مصراعی به‌ سبک خلیل نیست(هر چند بیشتر این‌ شعر تقلیدی است)بلکه منظورم شعر معاصر است،یعنی شعر آزاد،که تقلید در آن لانه کرده است. رابطهء شعر با ملیت و وطن‌ خواهی چگونه است؟ خانم الملائکه:شعر،جوان سرخ‌موی چشم آبی و خوش منظر است،اما ویژگی مهمی که در اینجا برایمان‌ مطرح است اینکه،شعر باید حساس‌ باشد و احساسات انسانی را تسخیر کند و با مظلومان بگرید و با گرسنگان‌ بمیرد."

صفحه:
از 78 تا 79