Skip to main content
فهرست مقالات

«دریافت و یافت» از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری

نویسنده:

(4 صفحه - از 32 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : علم حضوری ،خواجه عبد الله ،خواجه عبد ،ذات ،علم ،ادراک ،حق ،خواجه عبدالله انصاری ،دیدگاه خواجه عبد ،تجرد ،حقیقت ،مجرد ،معلول ،شناخت ،حصول ،نور ،عبد الله انصاری ،علم خواجه عبد الله ،عین ،معرفت ،عبارت ،علم حصول ،حضور شیء ،علت ،جوینده ،وجه ،علم حضوری عبارت ،بالذات ،سخن ،علم حضوری اشراقی عبارت

خلاصه ماشینی:

"عبرت نائینی اصفهانی در این مورد غزلی بسیار زیبا دارد: {Sچون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست#عالم همه آیات خدا هست و خدا نیستS}{Sما پرتو حقیم و نه اوییم و هم اوییم#چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیستS}{Sهر جا نگری جلوه‌گه شاهد غیبی است#او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیستS}{Sدر آینه بینید اگر صورت خود را#آن صورت و آیینه شما هست و شما نیستS}{Sاین نیستی هست نما را به حقیقت#در دیدۀ ما و تو بقا هست و بقا نیستS}گونۀ سوم از اقسام علم حضوری همان کشف و شهود عارفانه است،عارفی کهمراحل سلوک را طی می‌کند و به مقام فنای در حق واصل می‌شود،انیت و خودیاو از خود دور و کنده می‌شود و باب حضور بر وی گشوده می‌شود و این حالتدر قالب سخن نمی‌گنجد،زیرا حقیقت شهود و واقعیت حضور و حالتی که بر عارفرو می‌کند در چارچوب عبارات بیان شدنی نیست چنان که حضرت رسول(ص)بارها می‌فرمود:«لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی مرسل» از کسانی که در این باب سخن گفته‌اند و برخی حالات و مشاهدات خود را باعبارتهایی به ظاهر ساده اما بسیار عمیق و دست نیافتنی بیان نموده‌اند خواجهعبد الله انصاری است که گفت: «سبحان الله!شگفت تر از این که دید در جهان؟ نسبت در هست نهان؛شخص در پیراهن روان؛و می‌گویند که او،نه آن!"

صفحه:
از 32 تا 35