Skip to main content
فهرست مقالات

سرود دوستی ایرانیان و تاجیکان

گزارشگر:

(2 صفحه - از 60 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : سرود دوستی ایرانیان و تاجیکان، تاجیک، شعر، تاجیکستان، باد، شعر جان‌پرور پارسی، ایرانی، سرود نسل آریان، دل تاجیک و ایرانی، مهر، بوی جوی مولیان، رودکی، سیم و زر پارسی، سرود دوستیایرانیانو تاجیکانعلی اصغر شعر، باد دل تاجیک و ایرانی، دوستیایرانیانو تاجیکانعلی اصغر شعر دوست، زنده رود، آب، پنجرود، سرود پنجرود، اتحادیۀ نویسندگانجمهوری تاجیکستان توافق، شعر سرود در تاجیکستان، زبان، بیا درود، استادان شورای شعر کشورمان استاد، فرهنگ، نسل آریان S، خوشا شعر، استاد، نکوتر

خلاصه ماشینی: "پی نوشت: (1)-از دیگر توافقهای با برکت این سفر موافقتنامه‌ای با وزارت مطبوعات و اتحادیۀنویسندگان تاجیکستان بود که بر اساس آن در جهت معرفی ادبیات امروز دوکشور سه جلد کتاب در زمینه‌های شعر،قصه و ادبیات کودکان که در بر گیرندۀآثار شاعران،نویسندگان و ادیبان امروز دو کشور باشد،تدوین و در ایران وتاجیکستان چاپ و توزیع گردد."

صفحه:
از 60 تا 61