Skip to main content
فهرست مقالات

میراث داری

نویسنده:

(3 صفحه - از 45 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : تاریخ ،حیات ،سنت ،جدی ،تخریب ،فرهنگ ،حریم ،تصور ،تمدن ،هستی ،غارت ،باستان‌شناسی ،انسان ،واقعیتی ،قومی ،معاصر ،حیات آدمی با تاریخ ،دین ،اسفبار ،ذهن واندیشۀ آدمی تاریخ ،حیات آدمی همبستر ،مکان ،باختر زمینی ،اثر باستانی برگ‌برگ تاریخ ،اثر ،اندیشه بشر معاصر ،کف ذهن و اندیشه بشر ،محیط ،فرهنگ و تمدن ،هستی و حیات

خلاصه ماشینی:

"رام و آرام،آسوده خاطر و بی تشویش از کنار تخریبو غارت این همه شیء،اثر،اموال،آرماگاهها وامامزاده‌ها،خانه و خانقاهها گذشتن چه معنایی دارد؟!آیا تصور می‌کنید یک یا دو سده پیشتر کسی به آسانیجرأت و جسارت آن را به خود می‌داد که برای یافتنگنج و عتیقه و دفنیه‌ها حریم و ضریح و قبر زادۀامامی را این گونه غارت و ویران کند که امروز!اینکه درسنت و نگاه باختر زمینی دیگر تاریخ ابزار شناختیبیش نیست،اینکه در اندیشۀ معاصر غربی تجربه امرقدسی معنای خود را از کف داده است،اینکه باخترزمنیی معرف تاریخ و میراثی به بشر معاصر می‌باشد کهتهی از هر نوع قداستی است،اینکه جهان پرشتاب درقلمروی تاریخی وارد می‌شود که دیگر حریمی برایباطنی‌ترین تجربیات معنوی و انس با صور ازلی و تجربۀامر قدسی به جا نمانده است،واقعیتی است اسفبار وتردید ناپذیر. یکی می‌فروشد و دیگری می‌شناسد!مگر نه این است که همین آثار و اشیایی که به وسیلۀعناصر بی‌هویت و فاقد شعور فرهنگی و عقیده و دانشو بینش تاریخی نبش و قاچاق شده و از مرزهای ناموسو سنت و میراث میهن ما خارج می‌شوند،دیگری باذهن و اندیشه و قلم غرض آلوده‌اش تاریخ و فرهنگ وتمدن و هنر و صنعت و معیشت و اقتصاد و اعتقاد ما رامی‌نگارد و به ما باز می‌سپارد،و ما نیز اکنون با استناد وتکیه بر ذوق و ضمیر و نسبت و نگاه و تفکر دیگری خودرا می‌شناسیم."

صفحه:
از 45 تا 47