Skip to main content
فهرست مقالات

دوستداران را چه شد

نویسنده:

(3 صفحه - از 54 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : حاج علی‌اصغر عابدزاده، حاج علی‌اصغر عابدزاده دوست، استاد، مهدیه، خیابان، حاج علی‌اصغر عابدزاده مردم، حاجی عابدزاده، مردم، آزاده، شاعر، سخن، شاد، بنای، مشهد، دینی، امام، حاجی عابدزاده سالیانی، ادیب، حاجی عابدزاده در مسجدگوهر شاد، دل و جانم فدای، استاد غلامرضا قدسی، برنمی‌خیزد S، کس، انجمن پیروان قرآن، دوست صمیم و صدیقشادروان استاد، سالها انجمنی دینی، دل سنگین شراری برنمی‌خیزد، مسجدگوهر شاد، خیابان امام رضا، شاعر دینی و مردمی

خلاصه ماشینی: "و اینکه با آن راهی دیار ملکوت همنوا شده بهاستقبال و اقتفای غزلی از وی،با بی‌رونقی بازارمحبت،گله آغاز کرده‌ام،که با همین سرودۀ خام اینمقال را به پایان می‌برم و به روان پاک او درودمی‌فرستم:{S«ز باغ دوستی بانگ هزاری بر نمی‌خیزد#«و زین گلشن نوای مرغ زاری بر نمی‌خیزد»S}{Sپر است آفاق از غوغای دعوی دارها،اما#جز این پژواک،بانگ از کوهساری برنمی‌خیزدS}{Sگرانسگند در دعوی،سبکسارند در معنی#دریغا کز دل سنگین شراری برنمی‌خیزدS}{Sبه بازار سخن سازی تنور کوره‌ها گرم است#ولی زین بوته‌ها کامل عیاری برنمی‌خیزدS}{Sتو گویی در طلسم افتاده‌اند آن عرصه پیمایان#که از این رهگذر گرد سواری برنمی‌خیزدS}{Sدریغا دوستی کالوده شد با رنگ و با نیرنگ#کسی جز از پی سودا به کاری برنمی‌خیزدS}{Sچنان شد خشک بستان صفا از سر مهریها#کز این باغ سترون برگ و باری بر نمی‌خیزدS}{Sز یاران خزان سیرت،چه داری چشم لطف و مهر؟#ز طبع سردشان بوی بهاری برنمی‌خیزدS}{Sدگر مانند«قدسی»آن عزیز راد آزاده#ز سامان محبت دوستداری برنمی‌خیزدS}{Sز بستان مروت گلشن آرا سرو آزادی#چو او جز با گذشت روزگاری برنمی‌خیزدS}{Sروانش شاد و یادش جاودان بادا که همچون او#ز طرف لاله زاران داغداری بر نمی‌خیزدS}آنچه از آدمی بر جای می‌ماند همین پیمودن راه مهرو مردمی و خدمت به خلق و خسن سلوک با آشنا و بیگانه(به تصویر صفحه مراجعه شود)شادروان حاج علی اصغر عابدزادهاست،که میراثی جاویدان و اندوخته‌ای بربهاستو سبب رحمت و غفران خداوند و وسیله طلب بخشایشمردم برای او می‌گردد."

صفحه:
از 54 تا 56