Skip to main content
فهرست مقالات

آینده در ابداعی دیگر

مصاحبه شونده: ؛

مترجم: ؛

آذر 1372 - شماره 104 (6 صفحه - از 76 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : شعر ،جواد جمیل ،عراق ،رمان ،تبعید ،تعهد ،کتاب ،فکر ،شاعر معاصر عراقیجواد جمیل ،دنیا ،مردم ،تاریخ ،خواست ،عراقیجواد جمیل به سال ،تحتشکنجه رژیم عراق ،حمید درویشگفتگو با جواد جمیل ،قدرت ،زندگی ،شعر عراق ،اثر ،کتاب خاطره ،کار ،شاعر عراق ،سیاسی ،شعر نو ،شعر تبعید ،رمان نویسینیز دست ،شاعر عرب ،شعر دوست و شعر ،شاعر یاشاعره

صفحه:
از 76 تا 81