Skip to main content
فهرست مقالات

فضاسازی در رمان

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

بهمن 1372 - شماره 106 (5 صفحه - از 77 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : رمان ،هاندکه ،مکان ،داستان ،کتاب ،فارسی ،رنگ ،توصیف ،دور ،فضایی ،دنیا ،صحبت ،شهر ،سخن ،حقیقت ،زندگی ،در رمان ،ادبیات فارسی ،پیتر هاندکه ،مطالعه ،ارتباط ،کار ،کتاب داستان ،نشان دادنروابطت مکان ،اثر ،موضوع ،هاندکه به طرح داستان ،دور دست ،فارسیچندی پیش ،نوشته هاندکه

صفحه:
از 77 تا 81