Skip to main content
فهرست مقالات

میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: ؛

زمستان 1385 - شماره 68 علمی-ترویجی (18 صفحه - از 187 تا 204)

کلیدواژه ها : رضایت ،خدمات ،استفاده‌کنندگان ،کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید چمران

کلید واژه های ماشینی : مراجعان از خدمات کتابخانه ،رضایت مراجعان از خدمات ،خدمات کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه ،مراجعان ،میزان رضایت ،میزان رضایت مراجعان ،خدمات کتابخانهء دانشکدهء ادبیات ،کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه ،مراجعان از خدمات کتابخانهء ،مراجعان از خدمات ،رضایت مراجعان ،کتابخانهء دانشکدهء ادبیات ،رضایت مراجعان به کتابخانه ،دانشکدهء ادبیات ،مراجعات دانشجویان به کتابخانه ،مراجعان به کتابخانه رابطهء ،خدمات کتابخانه ،خدمات کتابخانه به مراجعان ،دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید چمران ،بررسی میزان رضایت مراجعان ،میزان رضایت از کتابخانه ،رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات ،کتابخانه رابطهء معنی‌داری ،بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان ،دانشجویان دانشکدهء ادبیات ،کتابخانه رابطهء معنی‌داری وجود ،تعداد مراجعات دانشجویان ،دانشجویان به کتابخانه ،مراجعهء دانشجویان به کتابخانه ،مراجعان به کتابخانه

در این مقاله میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف کشف نقاط قوت و ضعف موجود بررسی شده است.پژوهش به‌ روش پیمایشی بوده و جامعهء تحقیق 94 نفر از دانشجویان دانشکدهء ادبیات می‌باشد.برای‌ گردآوری اطلاعات از پرسشنامه،و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است.طبق نتایج به دست آمده،دانشجویان از تعداد کتاب‌های امانت داده شده و مدت زمان امانت و نحوهء مدیریت و ساعات کار کتابخانه و رفتار کتابداران و وضعیت فعلی‌ مطبوعات جاری راضی بوده‌اند و دلایل عمدهء نارضایتی آنان،نبود اینترنت،امانت طولانی‌ مدت کتاب‌های مهم توسط استادان و عدم دسترسی دانشجویان به این کتاب‌ها،ضعف‌ مجموعهء کتابخانه و نبود سالن مطالعهء مناسب بوده است.6/75 درصد دانشجویان،خواستار ادارهء مجموعهء کتابخانه به روش قفسه باز بوده‌اند.بیش از نیمی از دانشجویان از کتابخانه‌ و خدمات آن ناراضی بوده‌اند.بین تعداد مراجعات دانشجویان به کتابخانه و میزان رضایت‌ از کتابخانه رابطهء معنی‌داری مشاهده نشد.بین رفتار و ویژگی‌های کتابدار و میزان رضایت‌ مراجعان به کتابخانه رابطهء معنی‌دار(مستقیم)وجود دارد،ولی رابطهء معنی‌داری میان معدل‌ مراجعان و تعداد مراجعات آنها به کتابخانه مشاهده نشد.میان روزآمد بودن منابع و تعداد دفعات مراجعهء دانشجویان به کتابخانه نیز رابطهء معنی‌داری دیده نشد و بالاخره بین خدمات‌ کتابخانه به مراجعان و میزان رضایت آنها از کتابخانه رابطهء معنی‌دار وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.