Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 70 علمی-ترویجی (16 صفحه - از 25 تا 40)

کلیدواژه ها : کتابخانهء مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،کیفیت خدمات ،ارزیابی ،اندازه‌گیری ،استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران ،سروکوآل

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهء ،کیفیت خدمات ،کتابخانه‌های تخصصی ،وضعیت موجود و مطلوب ،ارزیابی کیفیت خدمات ،ارزیابی کیفیت ،کتابخانهء مذکور ،کیفیت ارائهء خدمات ،کاربران سازمانی ،سطح مورد انتظار کاربران ،خدمات کتابخانهء مرکزی سازمان ،وضعیت موجود ،گویه‌ها ،استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ،نظرات کاربران سازمانی ،کاربران کتابخانه ،مطلوب ،غیر سازمانی اختلاف معنی‌داری ،کتابخانهء مرکزی سازمان ،مورد انتظار کاربران ،ارائهء خدمات ،اختلاف معنی‌داری ،انتظارات کاربران ،خدمات کتابخانهء ،معنی‌داری ،غیر سازمانی ،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،سطح مطلوب ،درصد کاربران به وضعیت ،انتظار کاربران تفاوت معنی‌داری

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهء مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور،از دیدگاه کاربران،انجام شده است،پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است.ابتدا با مراجعه به محل کتابخانه و مشاهدهء مستقیم،به تطبیق کتابخانهء مذکور با استانداردهای‌ کتابخانه‌های تخصصی ایران پرداخته شد.سپس،با استفاده از پرسشنامهء سروکوآل کیفیت‌ خدمات این کتابخانه در دو سطح مطلوب و موجود به تفکیک در دو گروه کاربران سازمانی‌ و غیر سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها نشان داد اختلاف معنی‌داری بین این دو سطح‌ (موجود و مطلوب)وجود دارد.بیشترین فاصله مربوط به«داشتن مجموعه‌ای مناسب و مرتبط از منابع اطلاعاتی»است.همچنین نظرات این دو گروه از کاربران در مورد وجود فاصله‌ بین وضعیت موجود و مطلوب جداگانه بررسی شد که یافته‌ها نشان داد نظرات هر دو گروه‌ یکسان است،اما مقدار این اختلاف در هر دو گروه متفاوت می‌باشد.در ادامه همچنین ترتیب‌ اهمیت ابعاد مطرح شده از دید کاربران مورد بررسی قرار گرفت که به‌طور کلی«خدمات‌ اطلاعاتی مرتبط»دارای بیشترین اهمیت از نظر کاربران کتابخانه می‌باشد.علاوه بر این،با استفاده از شیوهء تحلیل عاملی،شش فاکتور مهم و مؤثر کیفیت خدمات استخراج شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.