Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان نامه ها

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 53 تا 68)

کلیدواژه ها :

دانشگاه‌های ایران ،پایان‌نامه ،استانداردسازی ،ایزو 7144 ،مؤسسهء تحقیقات صنعتی ایران ،سازمان بین المللی‌ استاندارد( ISO )

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو، استاندارد، استاندارد ایزو، اطلاعات، میزان رعایت استاندارد، پایان‌نامه، میزان رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو، درصد رعایت استاندارد ایزو، پایان‌نامه‌ها بیشترین میزان رعایت ایزو، درصد بیشترین میزان رعایت استاندارد

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو در پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های‌ مختلف کشور(که طی سال‌های 1374-1381 تدوین شده‌اند)انجام شده است.به این منظور از استاندارد ایزو 7144 استفاده شد.شاخص‌هایی چون شکل فیزیکی پایان‌نامه،شماره‌گذاری‌ بخش‌های اصلی و فرعی،و نظایر آن در 1154 پایان‌نامهء کارشناسی ارشد،که با روش‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به دست آمده بود،مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که‌ 37/52 درصد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با این استاندارد مطابقت داشتند و همان‌طور که‌ انتظار می‌رفت در بخش‌های شابک و شاپا و حق مؤلف کمترین و در بخش فیزیکی بیشترین‌ درصد رعایت استاندارد ایزو 7144 دیده می‌شود.در بین سال‌های مورد بررسی،در سال‌های‌ 1380 و 1376 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رعایت این استاندارد مشاهده گردید.در بین دانشگاه‌ها،دانشگاه بو علی سینا با 8 پایان‌نامه(37/58 درصد)و دانشگاه علم و صنعت با 90 پایان‌نامه(74/57 درصد)بیشترین میزان رعایت استاندارد را نشان دادند.

خلاصه ماشینی:

"حفیظی اردکانی(1378)،در پایان‌نامهء خود با عنوان«تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیهء چکیدهء فارسی پایان‌نامه‌های‌ کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بین سال‌های 1373-1376» که با روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه‌ و انتقال آن به سیاهه انجام شد،نشان داد که‌ در مقایسهء میانگین‌ها،انحراف معیار و درصد، دانشگاه تهران نسبتا وضعیت مناسب‌تری‌ دارد و در سال 1375 نسبت به دیگر سال‌ها میزان رعایت استانداردها بیشتر بوده و نیز دانشکدهء علوم پزشکی وضعیت مطلوب‌تری‌ دارد،و از میان استانداردهای گزینش شدهء ایزو،بیشترین میزان رعایت استانداردها را «نتایج»و کمترین میزان را«اطلاعات جانبی‌ و تخصصی»نشان داد(3). مرادی(1378)،در پایان‌نامهء خود با عنوان«مطالعه میزان رعایت استاندارد بین المللی ایزو در گزارش‌های دولتی فارسی‌ ایران در سال 1375 تا 1377»،ضمن بررسی‌ گزارش‌های دولتی فارسی موجود در بانک‌ اطلاعات مرکز اطلاعات و مدارک علمی‌ ایران طی سال‌های مذکور،از 123 فقره‌ استاندارد تعیین شده،26 مورد آن را انتخاب‌ کرده و سپس در قالب سیاهه،نتایج زیر را به دست آورد: 1. برای این منظور به نسبت تعداد موجود پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های‌ مختلف و سال‌های متفاوت،نمونهء مورد مطالعه برای هرکدام به تفکیک دانشگاه و سال تعیین شد و با استفاده از نرم‌افزار Excel ، پس از طبقه‌بندی پایان‌نامه‌ها براساس سال‌ و دانشگاه،از طریق نمونه‌گیری تصادفی، 1154 پایان‌نامه به عنوان نمونه انتخاب شد. تطبیق پایان‌نامه‌های نمونهء کارشناسی ارشد پژوهشگاه با استاندارد ایزو 7144 برحسب بند(درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) رسیدن به میزان تطبیق هر مؤسسهء عالی یا دانشگاه یا برای هر سال از میانگین استفاده‌ شده است(تأکید می‌شود که نتایج براساس‌ پایان‌نامه‌های موجود در کتابخانهء پژوهشگاه‌ می‌باشد)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.