Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تحقق اهداف مهارتی درس علوم با روشهای سنتی و کاوشگری

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : روش تدریس ،اهداف مهارتی(روانی-حرکتی) ،کاوشگری ،روش سنتی

کلید واژه های ماشینی : میزان تحقق اهداف مهارتی ،کاوشگری ،تحقق اهداف مهارتی درس ،روش کاوشگری ،اهداف مهارتی درس علوم ،تحقق اهداف مهارتی ،بررسی میزان تحقق اهداف ،میزان تحقق اهداف ،روش تدریس ،روش‌های سنتی ،روش تدریس کاوشگری ،تحقق اهداف ،مهارتی با روش‌های سنتی ،علوم با روشهای سنتی ،اهداف مهارتی ،میزان تحقق ،درس علوم ،کاوشگری در کتاب علوم ،روش‌های تدریس سنتی ،کاوشگری به روش ،مهارتی با روش ،کلاس چهارم ،تدریس کاوشگری ،کلاس درس ،دختران و پسران ،تدریس سنتی ،کاوشگری در کلاس ،مهارتی فراگیران ،میزان تأثیر کاوشگری ،چهارم

هدف این مقاله بررسی میزان تحقق اهداف مهارتی با دو روش سنتی و کاوشگری در کتاب‌ علوم چهارم ابتدایی است.این پژوهش برمبنای این دیدگاه بوده که روش کاوشگری می‌تواند مشکلات مهارتی فراگیران ناشی از روش تدریس معلمان را حل نماید.بر این اساس در این‌ پژوهش به بررسی و مقایسه میزان تحقق اهداف مهارتی با روش‌های سنتی و کاوشگری‌ پرداخته شده تا میزان تأثیر کاوشگری دقیق‌تر مشخص گردد.روش سنتی در سی کلاس چهارم‌ نواحی مختلف اصفهان بر روی نمونه آماری به حجم 948 نفر به روش پیمایشی مورد بررسی‌ قرار گرفت و کاوشگری به روش شبه آزمایشی بر روی دو کلاس چهارم اجرا گردید.ابزار پژوهش،چک لیست مشاهده با ضریب پایایی 86%و روایی قابل قبول کارشناسان بود که‌ توسط معلمان با مشاهده مهارت‌های فرگیران تکمیل می‌گردید.به دلیل غیر نرمال بودن توزیع‌ داده‌ها از آزمون‌های«ناپارامتریک یومان وینتی»و«خی دو»برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تحقق اهداف مهارتی با روش‌های سنتی 1/5 نمره تا حد قابل قبول‌ فاصله دارد،در حالی‌که میزان تحقق اهداف با روش کاوشگری در حد مطلوب می‌باشد و تفاوت میانگین بین پسران و دختران در میزان تحقق اهداف مهارتی با هر دو روش معنادار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.