Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تحقق اهداف مهارتی درس علوم با روشهای سنتی و کاوشگری

نویسنده:

کلیدواژه ها :

روش تدریس ،اهداف مهارتی(روانی-حرکتی) ،کاوشگری ،روش سنتی

کلید واژه های ماشینی : میزان تحقق اهداف مهارتی درس، بررسی میزان تحقق اهداف مهارتی، تحقق اهداف مهارتی درس علوم، میزان تحقق اهداف مهارتی، کاوشگری، مهارتی، روش سنتی و کاوشگری، تدریس، اطلاعات، معلم

هدف این مقاله بررسی میزان تحقق اهداف مهارتی با دو روش سنتی و کاوشگری در کتاب‌ علوم چهارم ابتدایی است.این پژوهش برمبنای این دیدگاه بوده که روش کاوشگری می‌تواند مشکلات مهارتی فراگیران ناشی از روش تدریس معلمان را حل نماید.بر این اساس در این‌ پژوهش به بررسی و مقایسه میزان تحقق اهداف مهارتی با روش‌های سنتی و کاوشگری‌ پرداخته شده تا میزان تأثیر کاوشگری دقیق‌تر مشخص گردد.روش سنتی در سی کلاس چهارم‌ نواحی مختلف اصفهان بر روی نمونه آماری به حجم 948 نفر به روش پیمایشی مورد بررسی‌ قرار گرفت و کاوشگری به روش شبه آزمایشی بر روی دو کلاس چهارم اجرا گردید.ابزار پژوهش،چک لیست مشاهده با ضریب پایایی 86%و روایی قابل قبول کارشناسان بود که‌ توسط معلمان با مشاهده مهارت‌های فرگیران تکمیل می‌گردید.به دلیل غیر نرمال بودن توزیع‌ داده‌ها از آزمون‌های«ناپارامتریک یومان وینتی»و«خی دو»برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تحقق اهداف مهارتی با روش‌های سنتی 1/5 نمره تا حد قابل قبول‌ فاصله دارد،در حالی‌که میزان تحقق اهداف با روش کاوشگری در حد مطلوب می‌باشد و تفاوت میانگین بین پسران و دختران در میزان تحقق اهداف مهارتی با هر دو روش معنادار است.

خلاصه ماشینی:

"عمل آموزشی و یاددهی معلم در کلاس درس(تدریس)نیز که‌ اصلی‌ترین راه برای یاد دادن به دانش‌آموزان است دارای روش‌های مخصوص به‌ خود می‌باشد که انتقال تجارب،دانش‌ها و ترتیب دادن فرصت‌های یادگیری برای‌ فراگیران می‌تواند برپایه آنها قرار گیرد. جدول 1-میزان تحقق اهداف مهارتی در کل نمونه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) داده‌های جدول شماره یک نشان‌دهنده این است که کم‌ترین فراوانی مربوط به‌ مقوله شماره پنج یعنی مهارت در سطح بالا و بیشترین فراوانی مربوط به مقوله‌های‌ ضعیف و متوسط یعنی مهارت‌های سطوح پایین می‌باشد که با توجه به میانگین 2/1 میزان مهارت کسب شده در تدریس به شیوه سنتی کمتر از حد مورد انتظار است. جدول شماره 4-میزان تحقق اهداف مهارتی با روش سنتی و کاوشگری به تفکیک جنس‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) داده‌ها نشان می‌دهد که تراکم نمرات در افراد به سمت مهارت‌های سطح بالاتر سوق پیدا کرده که با توجه به آزمون خی دو و مقدار sig تفاوت پیش‌آزمون و پس‌آزمون معنادار است و تأثیر روش کاوشگری به تأیید می‌رسد. در مورد این‌ جدول شماره 5-مقایسه میانگین عملکرد مقوله‌های مهارتی با روش سنتی و کاوشگری به تفکیک جنسیت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) تفکیک جنسی آزمون«خی دو»در مورد دختران و پسران جدول شماره پنج نشان می‌دهد که‌ در تمام مقولات بالا تفاوت میانگین‌ها معنادار است و روش تدریس کاوشگری‌ می‌تواند در بالا رفتن میزان تحقق اهداف مهارتی مؤثر باشد. Aptitude-treatment Lnteraction of three Social Studies Teaching Approaches,American Educational Research Journal,Vol. 17,No. 3,PP."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.