Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان اثربخشی آموزش اصول اخلاقی و انسانی در پیشگیری از اعتیاد و رابطه آن با روش های موجود دیگر

نویسنده: ؛ ؛ ؛

آذر و دی 1385 - شماره 66 (30 صفحه - از 163 تا 192)

کلیدواژه ها : اعتیاد ،روش‌های پیشگیری ،آموزش اصول اخلاقی و انسانی ،اثربخشی

کلید واژه های ماشینی : آموزش اصول اخلاقی ،اثربخشی آموزش اصول اخلاقی ،میزان اثربخشی آموزش اصول ،اصول اخلاقی ،پیش‌گیری از اعتیاد ،اصول اخلاقی و انسانی ،نسبت به روش پیش‌گیری ،میزان اثربخشی ،میزان اثربخشی آموزش ،اثربخشی آموزش ،نگرش نسبت به آموزش ،مواد مخدر ،پای‌بندی افراد به اصول ،تأثیر آموزش اصول اخلاقی ،نسبت به آموزش اصول ،آموزش اصول ،اثربخشی روش‌های پیش‌گیری ،نگرش‌ها نسبت به روش ،نسبت به تأثیر آموزش ،روش‌های پیش‌گیری ،مصرف مواد مخدر ،برنامه‌های پیش‌گیری از اعتیاد ،میزان اثربخشی روش پیش‌گیری ،افراد به اصول اخلاقی ،سوء مصرف ،مصرف مواد ،آموزش مهارت‌های ،مصرف مواد و اعتیاد ،نگرش نسبت ،سوء مصرف مواد مخدر

مسئله اعتیاد و سوء مصرف،اختلال پیچیده و چند عاملی است و اتکا بر برتری یک عامل‌ مانند فقدان اطلاعات،اعتماد به نفس پایین و کنار گذاشتن دیگر عوامل،ساده‌انگاری است و برای کاستن از زیان‌های احتمالی این درد خانمان‌سوز دست‌یابی به روش‌های اثربخش‌ پیشگیری ضروری می‌نماید. تحقیق حاضر شیوه‌های موجود پیشگیری از اعتیاد را مورد مطالعه قرار داده و نگرش افراد مختلف را نسبت به تأثیر آموزش اصول اخلاقی و انسانی در پیشگیری و میزان اثربخشی آن‌ بررسی کرده است.در همین راستا رابطهء شیوه‌های موجود پیشگیری نظیر رشد و گسترش‌ آگاهی‌های افراد،تولید و انتشار پیام‌های مطبوعاتی و رادیویی و تلویزیونی،تهیه نشریات،ارایه‌ مشاوه به مردم،انتقال اطلاعات از طریق پایگاه‌های اینترنتی،نمایش فیلم و نمایش‌نامه، برگزاری میزگرد و بحث آزاد و...با این روش مورد بررسی قرار گرفتند.در این تحقیق از روش پیمایشی( survey )استفاده شد؛یعنی با استفاده از پرسش‌نامه برای سنجش آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به روش پیشگیری پیشنهادی و اثربخشی آن اقدام گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیهء افراد 13 تا 35 ساله کشور که تعداد آنها 20830419 نفر حجم‌ نمونه 2500 نفر محاسبه گردید.برای طراحی پرسش‌نامه‌ها ابتدا با متخصصان و صاحب‌نظران‌ این حوزه مصاحبه‌های باز صورت گرفت و با توجه به نظرات آنان پرسش‌نامهء نهایی با 61 سؤالی بسته و دو سؤال باز طراحی شد.در تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل آماری در سطح‌ توصیفی از جدول و نمودار فراوانی و شاخص‌های توصیفی(نظر میانگین،انحراف معیار و...) استفاده به عمل آمد.در سطح استنباطی از تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی نگرش‌ها نسبت به روش پیشگیری و از تحلیل معادلات ساختاری برای استخراج الگوهای ارتباطی‌ یکسویه بین اثربخشی روش پیشگیری بر روی نگرش‌ها استفاده به عمل آمد.یافته‌های تحقیق‌ نشان داد که نگرش کلی افراد نسبت به تأثیر آموزش اصول اخلاقی و انسانی در پیشگیری و اثربخشی آن مثبت است،هرچند بین میزان و نوع رابطهء روش‌های دیگر با روش ذکر شده‌ تفاوت‌هایی وجود دارد.هم‌چنین نتایج پژوهش بیانگر آن بود که بین نگرش نسبت به آموزش‌ اصول اخلاقی و انسانی با میزان تحصیلات و نوع شغل رابطه وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.