Skip to main content
فهرست مقالات

آینده دمکراسی تضمین شده نیست

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 80 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : دمکراسی، یوسا، رمان، داستان، دمکراسی تضمین‌شده، اسپری، مذهب، داستانهای یوسا انسان، جامعه، تفکر

خلاصه ماشینی:

"یوسا به حدی به خواننده نزدیک است که گاهی احساس می‌شود که تمام تکنیکهایش یک هدف عمده را دنبال می‌کنند،و آن هم حذف فاصلۀ موجود میان خود و خواننده است گاهی نیز خواننده احساس می‌کند که با نویسنده در ترسیم شخصیتها و آیندۀ دمکراسی تضمین شده نیست نشریه«اسپری»ماهنامه‌ای فرهنگی،سیاسی است که بیشتر در حیطه اندیشه و فرهنگ فعالیت می‌کند. *** در کشور شما نشریاتی مانند «اسپری»که در حیطۀ اندیشه و تفکر فعالیت می‌کنند،چقدر جاذبه دارند،آیا نسل جدید در فرانسه به فلسفه،دین و طرح مقولات عرفانی، رغبت نشان می‌دهد؟وضع نشریات مشابه و برخورد جامعه با آنها چگونه است؟ براساس برآوردی که انجام شده، نشریاتی از این دست،افزون بر تیراژی که دارند،چندین بار تکثیر می‌شوند. شما برای مقولۀ دمکراسی اهمیت زیادی قایلید،جایگاه مذهب را در فرایند دمکراسی چگونه تبیین می‌کنید؟ ما در فرانسه تضاد بین دمکراسی و کاتولیسم را حل کرده‌ایم و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هستیم که:دمکراسی امکان چه نوع ایمانی را فراهم می‌کند و به طور کلی دمکراسی 4 L بودن تمام جوانب اتفاقات،در میان انبوه پرونده‌ها،قراردادها و حرکت هیستیریک اشخاص متضرر و ذی‌نری قضیه در کلاف سردرگمی محو می‌شود. وضعیت نیروی انسانی نشریه چگونه است،و آیا مقالات و مطالب ارائه شده در نشریه به وسیلۀ اعضای ثابت تحریریه آماده می‌شوند یا به وسیلۀ خوانندگان صورت تألیف می‌پذیرند؟ گروههای کاری برای تأمل دربارۀ مسایل مذهب،فلسفه،اقتصاد و مسایل علوم اجتماعی هر شب در نشریه جلسه دارند و روی موضوعات مختلفی بحث می‌کنند."

صفحه:
از 80 تا 81