Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

(4 صفحه - از 60 تا 63)

خلاصه ماشینی:

"چگونه ممکن است در خصوص اشعار شاعران بزرگ این سرزمین متخصص شد،بدون آنکه فرهنگ مردم این سرزمین را که از دیرباز در خاطر مردمان آن ریشه داشته و دارد و در خاطر اکنونیان و آیندگان نیز پی در پی به سبزی می‌نشیند نشناخت و آنگاه مدعی بود که به درجه‌ای رسیده‌ایم که توان شرح و بسط اندیشۀ اندیشه‌وران بزرگ ایران را داراییم!؟ جالب و تأسف انگیز است که بدانیم تا چند سال گذشته،بر اثر شناخت اهمیت این دانش(فرهنگ عامه) کتابی با عنوان«فرهنگ عامه»در سالهای تحصیلی دبیرستان(رشتۀ فرهنگ و ادب)تدریس می‌شده است، ولی امروزه از این دست کتب و موارد درسی نه در آن مقطع خبری هست و نه در مراحل عالی آن رشته!قدر مسلم آن است که شناخت و آشنایی با فرهنگ و باورهای مردم،قدمی است و در دنبال، تحلیل آنها کاری ژرف‌تر و ضروری‌تر است. در دورۀ کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات فارسی هم به زعم برنامه‌ریزان محترم«زبان و ادب فارسی» کشورمان،هیچ نیازی به گفتگو دربارۀ ادب معاصر ایران و لذا هیچ درسی- حتی به ارزش نیم واحد-به این مبحث اختصاص نیافته است!حال آنکه پی در پی از این سو و آن سو می‌شنویم که اشعار فلان شاعر یا نویسندۀ معاصر ایرانی،در دانشگاههای خارج از کشور به عنوان چند واحد درسی تدریس می‌شود."

صفحه:
از 60 تا 63