Skip to main content
فهرست مقالات

تعهد به ارزشهای بومی

نویسنده:

(4 صفحه - از 18 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : رمان، داستان، زمین، کاولى، طنز، نظم، آثار فاکنر، سفیدپوست‌ها، قصه‌هاى فاکنر، انسان

خلاصه ماشینی:

"اگر اعتراض کنند که دیدگاه نویسنده غیر واقعی است و نظم کهن اگر نیازهای انسان را بر می‌آورد باقی می‌ماند و این بیانی عاطفی است که بگوییم آن نظم از بیرون نابود شد،پاسخ این اعتراض در خود آثار فاکنر به روشنی عرضه شده است،نظم کهن نیازهای انسانی را بر نیاورد،نظم کهن جنوب یا هر گونه نظمی به علت اینکه بر پایۀ«دادگری»بنیاد نشده بود،«ملعون»گشت و هسته‌های نابودی‌اش را در خود داشت،اما حتی در چارچوب«لعنت‌شدگی»در تضاد با نظم جدید،تا آنجا که معادل سوداگری لحاظ شود،انسان سنتی را مجاز می‌داشت یا بر پا داشتن قانون‌ها،خود را در مقام موجودی انسانی یعنی با مفهوم‌های فضیلت و وظیفۀ پذیرش به او گذاشتن انسانیتش تعریف کند. دیباچۀ کاولی در این نقطه خواننده را محتاط می‌سازد و موضوع‌های متفاوت ثمربخشی را برای پژوهش و تفکر پیش می‌نهد،اما در اینجا و در زمینۀ بی‌حاصلی نقدهایی کهاز آثار فاکنر عرضه شده و مستلزم صراحت افراط آمیز نیست،می‌توان صورت و تفسیری درباره درونمایه‌هایی که نیازمند مطالعۀ انتقادی بیشتری است،به دست داد: طبیعت:وضوح و زنده بودن پیش زمینۀ طبیعی، یکی از ویژگی‌های شورانگیز آثار فاکنر است. دانل»در اشارت به تضاد انسان دوستی با طبیعت گرایی در آثار فاکنر درست می‌گوید و ما پی در پی اشاره‌هایی در برخی از رمان‌ها و قصه‌های کوتاه این نویسنده می‌یابیم که با تلاش انسانی سروکار دارد تا در سیر افزاروارۀ تجربه،ارزش‌هایی بیابد یا بیافریند،نه آن طور که شارلوت ریتن مایر در رمان«نخل‌های وحشی»می‌گوید:«تلاش انسان بهر خوردن است و عمل دفع و گرم و نرم خفتن."

صفحه:
از 18 تا 21