Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ عمومی؛ غفلتها و مسؤولیتها

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

مرداد و شهريور 1375 - شماره 128 (4 صفحه - از 12 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : بخش فرهنگ عمومی ،شورای فرهنگی عمومی ،فرهنگ عمومی جامعه ،سیاست‌های فرهنگی ،شورای فرهنگی ،بخش فرهنگ ،عفت عمومی ،اشاره ،فکر می‌کنم ،مقوله‌های فرهنگی ،عالی انقلاب ،اشاره کردید ،قایل شویم ،مشروعیت می‌دهد ،مادی فرهنگ ،زمینه فرهنگ ،تصور کنیم ،بحث می‌کنیم ،اشاره می‌کنید ،فرض کنیم ،توجه کنیم ،قرار ندهیم ،فرهنگ عمومی ،شورای فرهنگ عمومی ،کیهان فرهنگی ،پورنجاتی ،انقلاب فرهنگی ،کیهان ،شورای فرهنگ ،شورای عالی انقلاب فرهنگی

صفحه:
از 12 تا 15