Skip to main content
فهرست مقالات

گزیده مقالات: پدیدارشناسی و هنر: تاملی در مبانی نظری هنر و زیبایی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : هنر ،پدیدار ،پدیدارشناسی ،هوسرل ،پدیدارشناسی و هنر ،تحویل ،عین زیبائی‌شناختی ،پدیدارشناسی تجربهء زیبائی‌شناختی ،تفکر ،نفس ذات عین زیبائی‌شناختی ،تعلیق ،نفس ،عین زیبائی‌شناختی و تجربهء هنری ،پدیدارشناختی ،تجربهء زیبائی‌شناختی ،پدیدارشناسی عین زیبائی‌شناختی ،اثر هنری ،مارتین هیدگر ،عالم هنر ،پدیدارشناسی تجربهء هنری ،ماهیت ،تحویل به مثال ،زیبائی پدیدارشناسی و هنر ،نفس ماهیت و عین ذات ،مقصود ،هنر و زیبائی ،تفکر فلسفی ،مبانی هنر و زیبائی پدیدارشناسی ،وضع ،بیان

خلاصه ماشینی:

"»7 نکتهء دیگر این است که پدیدارشناسان معمولا عین‌ زیبائی‌شناختی(شی‌ء هنری) Asethetic object را- که در نظر آنها خصوصا اثر هنری Work of Art از مصادیق بارز آن است،و در عین حال بر زیبائی طبیعی‌ نیز می‌تواند اطلاق شود-از تجربهء زیبائی‌شناختی‌ (ذوقی) -Asthetic experience یعنی از حضور مبتنی بر سیر هنری-تفکیک می‌کنند. زیرا با تحویل به مثال وضع واقعیت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) موریس مرلوپونتی reality معلق گذارده می‌شود و نظر توجه ما به‌ نفس آنچه که هنرمند اراده کرده است معطوف‌ می‌شود و در اینجاست که تحویل دوم یعنی«تحویل‌ استعلایی-پدیدارشناختی»در کار می‌آید؛بدینطریق‌ که-مطابق آنچه گذشت-در فرآیند تحویل به مثال‌ صورت کلی از یک شی یا امر در آگاهی ما ایجاد می‌شود که متعلق قصد و التفات intentional object ثانوی نفس واقع می‌شود و با حدوث‌ نسبت بین این متعلق(ابژه)از طرفی و آگاهی ما،از طرف دیگر است که معنای اثر هنری بر ما«پدیدار» می‌شود از اینطریق به عالم هنرمند راه می‌یابیم و مراد هوسرل از«پدیدارشناسی»(فنومنولوژی)نیز درواقع، همین«پدیدار»شدن و به ظهور آمدن معتقلات بیواسطهء آگاهی است. »12 بدین ترتیب،اگر این معنا را در خصوص هنر بکار ببریم،به بیان دیگر،اگر از دیدگاه پدیدارشناسی به هنر روی کنیم،باید بگذاریم که خود اثر هنری و نفس‌ ماهیت آن و عالمی که بنیان می‌نهد-بدور از زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی پیدایش و تکوین آن و بدور از جنبه‌های روان‌شناختی هنرمند،که جملگی به‌ وجود خارجی انضمامی Concerete آن مربوط می‌شود-بر آگاهی ما«پدیدار»شود و خود را بنفسه به نمایش در آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.