Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترونوروگرافی و حداکثر انقباض ارادی در ورزشکاران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 23 تا 34)

کلیدواژه ها :

سرعت هدایت عصبی ،دامنه و زمان تأخیر موج M ،حد اکثر انقباض ارادی ،تمرینات قدرتی‌ ایزوتونیک

کلید واژه های ماشینی : سرعت هدایت عصبی، تمرینات، ورزشکاران، قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترونوروگرافی، هدایت عصبی افزایش معنادار، پارامترهای الکترونوروگرافی و حد، زمان تأخیر موج M، تمرینات قدرتی ایزوتونیک، گروه تجربی در دامنهء موج، برنامهء تمرینی

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک برپارامترهای‌ الکترونوروگرافیک (ENG) ورزشکاران.آزمودنیهای تحقیق را 30 دانشجوی پسر ورزشکار با دامنهء سنی 26/1 -+33/22 سال،میانگین قد 31/6-+80/175 سانتی‌متر،و میانگین وزن 41/5-+03/74 کیلوگرم تشکیل‌ می‌دادند که در مفاصل زانو،مچ پا،عضلهء دو قلو،و دیگر عضلات و تاندونهای درگیر در حرکت پلانتارفلکشن‌ هیچ‌گونه سابقهء آسیب‌دیدگی نداشتند.آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی(تمرینات‌ قدرتی با وزنه)و گروه کنترل تقسیم شدند.پارامترهای الکترونوروگرافی شامل سرعت هدایت عصبی (NCV) ، دامنه و زمان تأخیر موج M (موج ناشی از تحریک الکتریکی)،و حد اکثر انقباض ارادی (MVC) پای برتر آزمودنیها با دستگاه الکترومایوگراف (EMG) و نیرو سنج در پیش‌آزمون اندازه‌گیری شد.گروه کنترل به غیر از فعالیتهای عادی روزانه فعالیت منظم بدنی دیگری نداشتند و گروه تجربی علاوه‌بر آن،حرکت بلند شدن روی‌ پنجهء پا همراه با وزنهء تمرینی را 3 بار در هفته و به مدت 8 هفته انجام دادند.در پایان دورهء تمرینی تمامی‌ پارامترهای موردنظر مجددا اندازه‌گیری شد.برای تعیین تفاوت آماری در متغیرهای تحقیق از آزمون t استودنت در سطح معناداری 05/0>- p استفاده شد. نتایج آماری پژوهش نشان داد گروه تجربی در دامنهء موج M ،حد اکثر انقباض ارادی،سرعت هدایت عصبی‌ افزایش معنادار و از طرفی در زمان تأخیر موج M به دنبال برنامهء تمرینی کاهش معناداری داشته است.نتایج‌ کلی این تحقیق نشان داد،زمانی که ورزشکار تحریک تمرینی جدیدی را از سرمی‌گیرد،سازگاریهای عصبی‌ از جمله سرعت هدایت عصبی،افزایش به کارگیری واحدهای حرکتی،میزان و مدت آتش‌باری این واحدها به‌ دنبال انجام برنامهء تمرینی جدید و همچنین بهبود نیرو در عضلات ایجاد می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج آماری پژوهش نشان داد گروه تجربی در دامنهء موج M ،حد اکثر انقباض ارادی،سرعت هدایت عصبی‌ افزایش معنادار و از طرفی در زمان تأخیر موج M به دنبال برنامهء تمرینی کاهش معناداری داشته است. مقایسهء میانگینهای زمان تأخیر موج M پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه اطلاعات جدول 1 نشان می‌دهد پس از 8 هفته تمرین،آزمودنیهای گروه تجربی در MVC عضلات سه سر ساقی به میزان 34/11 درصد ( t-10/898 و p->0/01 )افزایش معناداری نشان‌ دادند،درحالی که در گروه کنترل تفاوت معناداری‌ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون مشاهده نشد(22/0 درصد کاهش). بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش حاضر در دامنهء موج M ،حد اکثر انقباض ارادی،و سرعت هدایت عصبی افزایش‌ معنادار و در زمان تأخیر موج M در آزمودنیها به‌ دنبال برنامهء تمرینی کاهش معناداری نشان داد. از آنجا که در پژوهشهای مختلف محققان از ورزشکاران رشته‌های مختلف و از شیوه‌های تمرینی‌ گوناگون استفاده کرده و از طرفی عده‌ای از آنها پس‌آزمونهای خود را با تأکید برماندگاری تأثیرات‌ تمرین و با لحاظ دورهء بازیافت مناسب انجام داده و عده‌ای دیگر آن را بلافاصله پس از اتمام تمرینات به‌ عمل آورده‌اند و در این حالت امکان خستگی در آزمودنیهای که تمرینات شدید مقاومتی را انجام‌ داده‌اند وجود دارد،این عوامل ممکن است باعث‌ شکل‌گیری نتایج متفاوتی در تحقیقات گوناگون‌ شود و توجیه بعضا متفاوت نتایج به عوامل وراثتی و محیطی مربوط باشد. به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ورزشکار تحریک تمرینی‌ جدیدی را از سر می‌گیرد،سازگاریهای عصبی از جمله سرعت هدایت عصبی،افزایش به کارگیری‌ واحدهای حرکتی و میزان و مدت آتش‌باری این‌ واحدها به دنبال انجام برنامهء تمرینی جدید و توسعهء نیرو در عضلات شکل می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.