Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترونوروگرافی و حداکثر انقباض ارادی در ورزشکاران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1386 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 23 تا 34)

کلیدواژه ها : سرعت هدایت عصبی ،دامنه و زمان تأخیر موج M ،حد اکثر انقباض ارادی ،تمرینات قدرتی‌ ایزوتونیک

کلید واژه های ماشینی : گروه تجربی ،مچ پا ،ورزشکار تحریک تمرینی ،غیر ورزشکاران تفاوت معناداری ،معنادار ،سرعت هدایت عصبی ،تمرینات قدرتی ،زمان تأخیر موج ،هدایت عصبی افزایش معنادار ،برنامهء تمرینی ،زمان تأخیر ،میانگینهای زمان تأخیر موج ،برنامهء تمرینی کاهش معناداری ،برنامهء تمرین ،دامنهء موج ،پارامترهای الکترونوروگرافی و حد ،پارامترهای الکترونوروگرافی ،تأخیر موج M ،اثر تمرینات قدرتی ،گروه کنترل ،دامنهء موج M ،گروه کنترل تغییر معناداری ،تمرینی ،بررسی اثر تمرینات قدرتی ،قدرتی ایزوتونیک ،آزمودنیها ،دامنهء ،سازگاریهای عصبی ،نیرو در عضلات ،میانگینهای دامنهء موج

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک برپارامترهای‌ الکترونوروگرافیک (ENG) ورزشکاران.آزمودنیهای تحقیق را 30 دانشجوی پسر ورزشکار با دامنهء سنی 26/1 -+33/22 سال،میانگین قد 31/6-+80/175 سانتی‌متر،و میانگین وزن 41/5-+03/74 کیلوگرم تشکیل‌ می‌دادند که در مفاصل زانو،مچ پا،عضلهء دو قلو،و دیگر عضلات و تاندونهای درگیر در حرکت پلانتارفلکشن‌ هیچ‌گونه سابقهء آسیب‌دیدگی نداشتند.آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی(تمرینات‌ قدرتی با وزنه)و گروه کنترل تقسیم شدند.پارامترهای الکترونوروگرافی شامل سرعت هدایت عصبی (NCV) ، دامنه و زمان تأخیر موج M (موج ناشی از تحریک الکتریکی)،و حد اکثر انقباض ارادی (MVC) پای برتر آزمودنیها با دستگاه الکترومایوگراف (EMG) و نیرو سنج در پیش‌آزمون اندازه‌گیری شد.گروه کنترل به غیر از فعالیتهای عادی روزانه فعالیت منظم بدنی دیگری نداشتند و گروه تجربی علاوه‌بر آن،حرکت بلند شدن روی‌ پنجهء پا همراه با وزنهء تمرینی را 3 بار در هفته و به مدت 8 هفته انجام دادند.در پایان دورهء تمرینی تمامی‌ پارامترهای موردنظر مجددا اندازه‌گیری شد.برای تعیین تفاوت آماری در متغیرهای تحقیق از آزمون t استودنت در سطح معناداری 05/0>- p استفاده شد. نتایج آماری پژوهش نشان داد گروه تجربی در دامنهء موج M ،حد اکثر انقباض ارادی،سرعت هدایت عصبی‌ افزایش معنادار و از طرفی در زمان تأخیر موج M به دنبال برنامهء تمرینی کاهش معناداری داشته است.نتایج‌ کلی این تحقیق نشان داد،زمانی که ورزشکار تحریک تمرینی جدیدی را از سرمی‌گیرد،سازگاریهای عصبی‌ از جمله سرعت هدایت عصبی،افزایش به کارگیری واحدهای حرکتی،میزان و مدت آتش‌باری این واحدها به‌ دنبال انجام برنامهء تمرینی جدید و همچنین بهبود نیرو در عضلات ایجاد می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.