Skip to main content
فهرست مقالات

اثر فعالیت تناوبی شدید و مکمل کربوهیدرات بر تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی ویژه سلولهای قلبی ctni-ck-mb در بازیکنان فوتبال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1386 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 35 تا 44)

کلیدواژه ها : فعالیت ورزشی تناوی ،مکمل کربوهیدرات ،cTnI,CK-MB

کلید واژه های ماشینی : فعالیت تناوبی شدید ،فعالیت تناوبی ،تناوبی ،جلسه فعالیت تناوبی شدید ،مکمل کربوهیدرات ،شاخصهای آسیب سلولهای قلبی ،بازیکنان فوتبال ،مصرف مکمل کربوهیدرات ،قلبی ،جلسه فعالیت تناوبی ،MB ،CK ،آسیب سلولهای قلبی ،cTnI ،تناوبی شدید ،شاخصهای بیوشیمیایی ،وهله فعالیت تناوبی شدید ،افزایش مقادیر CK ،جلسه فعالیت ،شدید ،ویژهء سلولهای قلبی ،گروههای کربوهیدرات ،مقادیر CK ،هفته به تغییرات معناداری ،مقادیر cTnI ،دقیقه‌ای همرا‌ه با مصرف ،تغییر معناداری ،هیچ‌کدام از گروههای نشان ،تفاوت معناداری ،دقیقه‌ای

هدف این تحقیق عبارت است از مطالعهء تأثیر سه جلسه فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای همراه با مصرف‌ مکمل کربوهیدرات در 1 هفته بر تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی ویژهء سلولهای قلبی (cTnI,CK-MB) بازیکنان فوتبال.بدین منظور 12 بازیکن زبدهء فوتبال(سن 63/2-+25/24 سال،وزن 32/11-+50/76 کیلوگرم، قد 24/12-+00/177 سانتی‌متر)به صورت تصادفی در سه گروه مصرف کربوهیدرات،دارونما،و کنترل تقسیم‌ و در یک دورهء 12 روزه بررسی شدند.برای سنجش،تغییرات شاخصهای آسیب سلولهای قلبی در 6 مرحله‌ اندازه‌گیری شدند:روز اول،درحالت استراحت برای سنجش سطح پایهء متغیرها؛روزهای دوم،پنجم،و هشتم‌ فعالیت تناوبی 90 دقیقه‌ای و سطوح استراحت؛روزهای نهم و دوازهم گرفتن نمونه‌خوانی و اندازه‌گیری‌ CK-MBùcTnI با استفاده از دستگاه LIAISON و روش پیشرفتهء Chemiluminescence .نتایج این تحقیق‌ نشان داد مقادیر cTnI سرم پس از هر 3 جلسهء فعالیت تناوبی و هنگام استراحت در مقایسه با روز اول در مراحل بعدی هیچ تغییر معناداری در هیچ کدام از گروههای نشان نداد،اما CK-MB سرم بین گروههای‌ کربوهیدرات و دارونما و پس از هر جلسه فعالیت تفاوت معناداری داشت(045/0- p ).به‌طور کلی،به نظر می‌رسد علی رغم افزایش مقادیر CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تناوبی و آسیب عضله به دلیل‌ حرکات انفجاری این پروتکل باشد،انجام سه وهله فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای در 1 هفته به تغییرات‌ معناداری در شاخصهای قلبی بویژه تروپونین I منجر نمی‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.