Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مکمل کراتین بر پاسخ لاکتات خون پس از فعالیت تناوبی تکواندوکاران تمرین کرده

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1386 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 45 تا 54)

کلیدواژه ها : تکواندوکاران تمرین کرده ،فعالیت تناوبی ،لاکتات خون ،مکمل‌گیری کراتین

کلید واژه های ماشینی : لاکتات خون ،مکمل کراتین ،فعالیت تناوبی ،کراتین بر پاسخ لاکتات ،سرعت رکاب‌زدن در پس‌آزمون ،تناوبی ،مکمل‌گیری کراتین ،دارونما ،کراتین بر لاکتات خون ،مقادیر لاکتات خون ،پاسخ لاکتات خون ،گروه کراتین ،تأثیر مصرف کوتاه‌مدت کراتین ،سرعت رکاب‌زدن ،سرعت عملکرد تناوبی ،کراتین فسفات ،مصرف مکمل ،کراتینین خون ،مصرف مکمل کراتین ،گروه دارونما ،تأثیر مکمل ،ثانیه ،مقادیر لاکتات ،رکاب‌زدن ،پس‌آزمون ،مکمل‌گیری ،تناوبی تکواندوکاران ،مقادیر کراتینین خون ،ثانیه استراحت ،عملکرد تناوبی

هدف از این پژوهش عبارت است از مطالعهء تأثیر مصرف کوتاه‌مدت کراتین بر پاسخ لاکتات خون پس از فعالیت تناوبی تکواندوکاران تمرین کرده(با وزن 935/7-+87/67 کیلوگرم،سن 72/3-+75/22 سال،سابقهء 6/4-+05/10 سال).به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در طرح دوسوکور به دو گروه‌ کراتین (n-10) و دارونما (n-10) تقسیم شدند.سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز،هر روز 20 گرم‌ کراتین در 4 وعده(5x4 گرم)مصرف کردند.گروه دارونما نیز به همین شکل به مصرف گلوکز پرداختند. پروتکل آزمون عبارت بود از 10 نوبت پدال‌زان با حد اکثر سرعت به مدت 6 ثانیه(6x10 ثانیه)با 30 ثانیه‌ استراحت غیر فعال بین هر تکرار،روی چرخ کارسنج که آزمودنیها در ابتدا و پس از 6 روز مکمل اجرا کردند.برای تعیین مقادیر لاکتات خون از روش آنزیماتیک استفاده شد.همچنین برای اطمینان از بارگیری‌ کراتین،میزان کراتینین خون قبل و بعد از مصرف مکمل در هر دو گروه اندازه‌گیری شد(گروه کراتین: پیش‌آزمون 105/0-+070/1،پس‌آزمون 168/0-+22/1 میلی‌گرم در دسی‌لیتر؛گروه دارونما:پیش‌آزمون 126/0 -+06/1،پس‌آزمون 096/0-+04/1).داده‌ها با استفاده از آزمون t همبسته و مستقل تجزیه و تحلیل شد.یافته‌های‌ تحقیق نشان داد تغییرات بین گروهی و درون گروهی لاکتات خون معنادار نبود.با این وجود،میانگین حد اکثر سرعت رکاب‌زدن در پس‌آزمون فقط در گروه کراتین افزایش معناداری نشان داد(پیش‌آزمون 821/8-+020/ 163،پس‌آزمون 511/8-+120/174 دور در دقیقه)و تغییرات بین گروهی حد اکثر سرعت رکاب‌زدن نیز معنادار بود(511/8-+120/174 در مقابل 816/8-+560/173 دور در دقیقه).به‌طور کلی با توجه به نتایج‌ پژوهش می‌توان گفت این فرضیه که مکمل‌گیری کراتین باعث کاهش مقادیر لاکتاب به دنبال فعالیتهای تناوبی‌ در تکواندوکاران می‌شود تأیید نشده است.با این وجود،احتمالا می‌توان سرعت عملکرد تناوبی را بهبود بخشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.