Skip to main content
فهرست مقالات

منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناست

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1386 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 81 تا 94)

کلیدواژه ها : ژیمناستیک هنری ،سطح عملکرد ،منابع اعتماد به نفس ورزشی

کلید واژه های ماشینی : اعتماد به نفس ورزشی ،پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست ،سطح عملکرد دختران ژیمناست ،اعتماد به نفس ،منابع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ،سطح عملکرد دختران ژیمناست مقطع ،عملکرد دختران ژیمناست ،عملکرد دختران ژیمناست مقطع راهنمایی ،پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ،ژیمناست ،عملکرد دختران ژیمناست مقطع ،منابع اعتماد به نفس ،دختران ژیمناست ،دختران ژیمناست مقطع راهنمایی ،سطح عملکرد دختران ،دختران ژیمناست مقطع ابتدایی ،رفتار رهبری مربی ،نفس ورزشی در سطح ،دختران ژیمناست مقطع ،نفس ورزشی ،پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد ،دختران ژیمناست مقطع متوسطه ،سطح عملکرد ،ژیمناست مقطع راهنمایی نقش پیش‌بینی ،مقطع ابتدایی ،عملکرد دختران ،نفس ورزشی پیش‌بینی‌کنندهء سطح ،نقش پیش‌بینی کنندگی ،مقطع راهنمایی ،ژیمناستیک

هدف این پژوهش عبارت است از تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و پیش‌بینی‌کننده در سطح عملکرد دختران ژیمناست.جامعهء آماری شرکت‌کنندگان در مسابقات ژیمناستیک هنری المپیاد ورزشی دانش‌آموزان‌ سراسر کشور بودند که در مقاطع ابتدایی(44 نفر)،راهنمایی(39 نفر)و متوسط(30 نفر)به عنوان نمونه‌ انتخاب شدند.به دلیل محدود بودن تعداد شرکت کنندگاه،نمونه با جامعهء آماری برابر بود.از پرشسنامهء منابع‌ اعتماد به نفس ورزشی و قضاوت داوران بر سطح عملکرد در گردآوری داده‌ها استفاده شد.ضریب پایایی‌ پرشسنامهء به کار گرفته شده براساس آلفای کرونباخ در سه مقطع برابر با 91/0 بود.داده‌های پژوهش با آزمون‌ رگرسیون چند متغیری گام‌به‌گام در سطح تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد منبع موقعیت مطلوب در هر سه‌ مقطع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست بود.اما حمایت اجتماعی در مقطع ابتدایی و خودابرازی‌ بدنی و رفتار رهبری مربی در مقطع راهنمایی را منابع پیش‌بینی‌کنندهء سطح عملکرد دختران ژیمناست بودند. یافته‌های این پژوهش از مدل مفهومی اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران‌35حمایت می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.