Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی

نویسنده: ؛

پاییز 1386 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 95 تا 106)

کلید واژه های ماشینی : سبکهای مقابله با استرس ،مقابله با استرس ورزشی ،سبکهای مقابله ،مقیاس سبکهای مقابله ،استرس ورزشی ،روان‌سنجی مقیاس سبکهای مقابله ،مقیاس سلامت روانی ،پیش‌بین مقیاس سبکهای مقابله ،سبکهای مقابلهء رویاوری ،مقیاسهای سبک ،موفقیت ورزشی ،محتوایی مقیاس سبکهای مقابله ،پایایی بازآزمایی ،سلامت روانی ،همسانی درونی ،درماندگی روان‌شناختی ،سبک مقابلهء اجتنابی ،بهزیستی روان‌شناختی ،سبکهای مقابله رویاوری ،سبکهای مقابلهء ،مقیاسهای بهزیستی روان‌شناختی ،مقابلهء رویاوری ،روایی مقیاس سبکهای مقابله ،روایی همزمان ،مقیاس موفقیت ورزشی ،روایی محتوایی ،ضرایب همبستگی ،روایی محتوایی مقیاس ،رویاوری ،مقیاسهای سبک مقابلهء

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبکهای مقابه با استرس ورزشی شامل همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی محتوایی، روایی همزمان و روایی پیش بین در نمونه ای از ورزشکاران. 144 ورزشکار داوطلب (103 پسر، 41 دختر) با تکمیل «مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی» و «مقیاس سلامت روانی» و مربیان ورزشکاران با تکمیل «مقیاس موفقیت ورزشی» در این پژوهش شرکت کردند. همسانی درونی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی بر حسب ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی آن بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون در مورد نمونه ای از ورزشکاران محاسبه و تایید شد. روایی محتوایی مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی بر اساس داروی 10 متخصص روان شناس بررسی و ضرایب توافق کندال در سبکهای مقابله رویاوری و اجتنابی تایید شد. روایی همزمان و پیش بین مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی براساس ضرایب همبستگی نمره های ورزشکاران در سبکهای مقابله رویاوری و اجتنابی با نمره های آنها در زیر مقیاسهای بهزیستی روان شناختی، درماندگی روان شناختی، و موفقیت ورزشی بررسی و تایید شد. براساس نتایج این پژوهش، مقیاس سبکهای مقابله با استرس ورزشی ابزاری معتبر است و می توات از آن در پژوهشهای مربوط به سبکهای مقابله در زمینه فعالیتها و هدفهای ورزش حرفه ای استفاده کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.