Skip to main content
فهرست مقالات

تاملاتی در باب روان شناسی و دین

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

تابستان 1385 - شماره 26 (27 صفحه - از 51 تا 77)

کلیدواژه ها : روان‌شناسی ،دین ،فلسفه ،روابط میان دین و ران‌شناسی ،نظریه‌پردازی

کلید واژه های ماشینی : روان‌شناسان ،دین از دیدگاه فلسفی ،دینی ،روان‌شناسی دین ،هگل ،روابط میان روان‌شناسی ،روان‌شناختی ،روان‌شناسی و دین ،تجربه دینی ،فلسفی ،دیدگاه فلسفی ،هاکینگ ،ولف ،خداوند ،تاریخ رابطه میان روان‌شناسی ،فلسفه دین ،شفافیت در روان‌شناسی دین ،فرضیات ،رابطه میان دین ،شفافیت در روان‌شناسی ،فرضیات دینی ،سمت ،ویلیام جیمز ،باورهای دینی ،احساسات دینی ،پدیده‌های دینی ،نظریه‌پردازی فلسفی ،تعصب دینی ،دین و روان‌شناسی ،گوهر دین

آن چه در پی می‌آید، بررسی گزینشی و بسیار فشرده‌ای در باب تاریخ رابطه میان روان‌شناسی و دین از دیدگاه فلسفی است. سرآغاز این بررسی قرن نوزدهم خواهد بود و به دنبال آن یک نظریه‌پردازی فلسفی راجع به روابط میان روان‌شناسی و دین خواهد آمد. در قرن نوزدهم زمینه فلسفی برای آنچه که ما تفسیر روان‌شناختی از دین می‌دانیم، مهیا گردید. در قرن بیستم، روان‌شناسی، خود تحت نفوذ متفکرانی همچون، فروید، یونگ، لوبا و اسکینر قرار داشت و حتی متفکرانی نظیر جیمز و اریکسون که برخوردهای دوستانه‌تر نسبت به دین ابراز می‌کردند، محتاط بودند تا آثار علمی خود را از فرضیات دینی دور نگه دارند. در بخش نتیجه‌گیری مقاله حاضر، نویسنده از یک روان‌شناسی‌شفاف مبتنی بر دین حمایت می‌کند که در آن فرضیات موافق و مخالف دین، بی‌پرده بیان می‌شود و در عمل و در نظریه‌پردازی روان‌شناختی به کار برده می‌شود. این مقاله به درخواست فصلنامه پژوهش و حوزه نگارش یافته است.

صفحه:
از 51 تا 77