Skip to main content
فهرست مقالات

تصوف روزبهانی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : روزبهان، تصوف، تصوف روزبهانی، خضر، عرفانی، روحانی، حافظ، آثار روزبهان مذهب فردی حافظ، شیرازی، رؤیا، دریا، مذهب، نور، قلبم، ادراک، کشف‌الاسرار، روزبهان بقلی، درک، اصطلاحات، زیبا، حالت، شیخ روزبهان، کتاب، انسان، آثار روزبهان، تعلق روزبهان به تصوف، روزبهان با حالت رؤیایی، عرفان تصوف، حضرت خضر، شبیه

خلاصه ماشینی: "(4)انتخاب به‌ عنوان ولی و ارتقاء به مقام ولایت یعنی حالت و عمل‌ ولی اللهی که واسطه و وسیله بین خدا و خلایق است و از نظر مذهب تشیع یکی از وجوه امامت به شمار می‌آید و در اینجا در تجربیات رؤیایی دوران جوانی روزبهان‌ توسط ملائکه برای او تعیین شده است آیا از صفات و خصایل مخصوص به امام علی ابن ابیطالب(ع) نیست؟(5) این بار در رؤیا خود را در کوههای شرق می‌یافتم و گروهی از ملائکه را می‌دیدم. روزبهان با این استاد نیز جلسات عرفانی داشته و در سماعهای صوفیانه با یکدیگر شرکت داشتند به طوری که مؤلف«تحفة العرفان»نقل می‌کند: «یک شب فقیه ارشد الدین در یکی از این جلسات با روزبهان در سماع بود،شب هنگام آنقدر از شدت جذبه‌ سماع زیر و رو شده بود که فردای آن روز برای انجام‌ وعظ و تذکیر و ادای فریضهء نماز نتوانست در مسجد حاضر شود و دلیل عدم حضور خویش را چنین بیان‌ کرد: «اگر آنچه من از شیخ روزبهان دیدم ملک مقرب‌ دیدی به چرخ آمدی»(«تحفه العرفان»25 ب 26 مقدمه معین ص 53). از نظر اهمیت موضوع ما به بعضی از این علائم اسنادی اشاره می‌کنیم: سودی در«شرح دیوان حافظ»ج 2،صفحه 42،در تأویل این مصراع از شعر حافظ: «پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان»(17) چنین توضیح داده است: «در مناقب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی آورده‌اند که او خرقه از دست پیر ارشاد و رهبر خود شیخ محمود عطار شیرازی دریافت کرد که به‌ «پیر گلرنگ»مشهور است و او مرید شیخ عبد السلام‌ بود که او نیز مرید شیخ فخر الدین احمد ولد شیخ‌ روزبهان بقلی و او هم خرقه از پدر خود شیخ شطاح‌ دریافت کرده است»."

صفحه:
از 21 تا 23