Skip to main content
فهرست مقالات

هستی و چیستی انسان در گذر اندیشه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : انسان، خدا، طبیعت، هستی، دین، جهان، خداوند، آفرینش، تکامل، شخصیت

خلاصه ماشینی:

"معنی دینی آفرینش از نظر ارتدوکس نوین‌ تجدد طلب در مسیحیت در تفکر کاتولیک،تکامل در علم و عقیده به آفرینش‌ در الهیات به واسطه دو رویداد واقعی پیوند خورده‌ است:آغاز جهان و پیدایش انسان اما در تفکر ارتدوکسی چنین پیوندی وجود ندارد زیرا بابهای‌ آغازین سفر پیدایش را به عنوان تاریخ قطعی مسلم‌ نمی‌داند و حتی تاریخ تمثیلی نیز به حساب نمی‌آورد بلکه بیانی آمیخته با کنایه از حقایق دینی می‌داند که‌ در ساحتی به کلی متفاوت از تاریخ تکاملی انجام‌ گرفته است. نباشد چنین‌ کسی ممکن است دارای عقل نیز نباشد،و اگر هر انسانی را شخص می‌گوییم به علت داشتن همان‌ جوهره عقلانی بودن نیست زیرا ممکن است شخصی‌ کاری بکند که در خور یک انسان باشد و بر عکس اما وقتی به انسان شخص گفته می‌شود در صورت انجام‌ دادن کاری عقلانی و غیر عقلانی،«شخص»بودن خود را از دست نمی‌دهد،سن توماس آکوئینی از این‌ حالت به نام روح نامجسم( deidolmesiD luos )یاد می‌کند که آن را شامل روح عقلانی همراه با جسم‌ می‌داند."

صفحه:
از 46 تا 50