Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج

نویسنده:

(30 صفحه - از 31 تا 60)

کلیدواژه ها : فرهنگ سازمانی ،اعتبار ،محیط ،تمایل ،ارزیابی عملکرد2 ،توان ،درک نقش ،حمایت سازمانی ،بازخورد عملکرد

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران، مدیران نیروی مقاومت بسیج، شاخصهای ارزیابی عملکرد فرماندهان، فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت، ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد، ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان، شاخصهای، مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان، پروژه تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد، وزن، پرسشنامه‌های پروژه تحقیقاتی مدل ارزیابی، مدیران نیروی مقاومت بسیج عبارت، مدل، سازمانی، آزمون، بازخور، شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان، اهمیت ارزیابی عملکرد فرماندهان، ارزیابی فرماندهان و مدیران، شاغلان، اطلاعات پرسشنامه‌های پروژه تحقیقاتی مدل، شغل، فرهنگ سازمانی، مدیریت، محیط، تحقیق، مدلها و روشهای ارزیابی عملکرد، فرماندهان نیروی مقاومت بسیج، روش، اجرای ارزیابی عملکرد فرماندهان

ارزیابی در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی و بویژه در سازمانها مورد توجه است. نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج،این مقاله با بهره‌گیری از تجربیات سازمانی و مطالعات کتابخانه‌ای،ضمن تلفیق تجربه‌ها با حاصل‌ مطالعات صاحبنظران با روش پیمایشی،ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران جایگاه‌های 71،81 و 91 را تعیین،و نتایج را آزمون کرده است. در این تحقیق از آزمونهای آماری مربع خی‌ (X)(2) و آزمون نسبت به نرم‌افزار SPSS برای آزمون فرضیات و از روشهای آنتروپی و TOPSIS برای تجزیه‌وتحلیل ابعاد و شاخصهای‌ و وزن‌دهی آنها استفاده شده است. نتایج مراحل مختلف تحقیق که در قالب مدل‌ ẓACHIEVE+OCẒ ارائه شده شامل 8 بعد و 521 شاخص است‌1که می‌تواند برای ارزیابی فرماندهان و مدیران در جایگاه‌های 71 و 81 و 91 به کار رود. ابعاد و وزن هریک از آنها در مدل‌ ẓACHIEVE+OCẒ برای ارزیابی عملکرد فرماندهان‌ و مدیران نیروی مقاومت بسیج عبارت است از: 1-توان(02%)2-درک نقش(21%)3-حمایت سازمانی(5/6%) 4-تمایل(21%)5-بازخور(11%)6-اعتبار(4/6%) 7-محیط(4/8%)8-فرهنگ سازمانی(52%) همان گونه که ملاحظه می‌شود ابعاد دربردارنده جنبه‌های فردی،شغلی و محیطی و بعد فرهنگ سازمانی با 52%دارای بیشترین وزن است.در این دیدگاه،ارزیابی در سطح‌ مشاهده‌پذیر انجام می‌شود و درون افراد ارزیابی نمی‌شود.نکته دیگر اینکه ارزیابی در مقطع‌ خاص زمانی و در مورد وظایفی است که افراد انجام می‌دهند و قابل تعمیم نیست.این تحقیق‌ به این موضوع توجه دارد که ارزیابی باید توسط افراد خبره و نیز بر مبنای خودسنجی افراد از خود صورت گیرد تا به کمال ایشان منجر شود.

خلاصه ماشینی: "نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج،این مقاله با ابعاد و وزن هریک از آنها در مدل‌ ẓACHIEVE+OCẒ برای ارزیابی عملکرد فرماندهان‌ و-الگوی‌ ACHIEVE این مدل توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شده است. ارزیابی عملکرد در سازمان سپاه و نیروی مقاومت بسیج به این بعد هم در الگوی‌ 1-فرهنگ سازمانی از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی‌ 2-توان متناسب با شغل از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی‌ 3-تمایل از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج است. 4-اعتبار از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج‌ 5-درک نقش از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت‌ 6-محیط از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج است. 7-حمایت سازمانی از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی‌ 8-بازخور از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج‌ برای ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج تأیید می‌کنند. ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد فرهنگ سازمانی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد فرهنگ سازمانی تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد توان تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد اعتبار مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد درک نقش(وظایف) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 5-استخراج و تحلیل اطلاعات پرسشنامه پروژه تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد تمایل مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد پشتیبانی سازمانی تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد محیط"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.