Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی سپاه (رشته های ورزشی سازمانی و غیر سازمانی)

نویسنده:

کلیدواژه ها :

ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،رشد و توسعهء ورزش ،ورزش سازمانی در سپاه

کلید واژه های ماشینی : ورزش، نقش ورزش قهرمانی در رشد، توسعه ورزش همگانی سپاه، رشد و توسعه ورزش، توسعه ورزش همگانی، پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی، توسعه ورزش همگانی و سازمانی، پایوران، مسئولان، رشته‌های ورزشی سازمانی

هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی سپاه‌ است که به روش توصیفی و به صورت میدانی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق‌ شامل پایوران نیروهای سپاه به تعداد 00001 نفر است.روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی‌ طبقه‌ای نسبی براساس تعداد و فراوانی نیروها به تعداد 005 نفر انتخاب شده‌اند.ابزار اندازه‌گیری این تحقیق پرسشنامه و تحلیل محتوا است. با توجه به یافته‌های تحقیق،که از نظرسنجی از پایوران و مدیران در رابطه با نقش ورزش‌ قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی و سازمانی سپاه به دست آمد،مشاهده می‌شود که‌ بیشتر پایوران و برخی مدیران،نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی و سازمانی سپاه را مثبت اعلام کردند.در همین راستا،تحقیقات نشان داده است که ورزش‌ قهرمانی در ایجاد انگیزه و گسترش ورزش همگانی تأثیر داشته است. در خصوص تأثیر اعتبارات و امکانات تخصیصی در ورزش قهرمانی،به منظور رشد و گسترش ورزش همگانی،نظر پایوران و برخی مسئولان مثبت بود،اما برخی مسئولان این تأثیر را با توجه به وضعیت موجود،مشروط اعلام کردند. با توجه به یافته‌های تحقیق به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی مثبت است،اما در اجرا نسبی است و این نسبت به سیاستها،اهداف‌ و خطمشی مسئولان بستگی دارد.

خلاصه ماشینی: "هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی سپاه‌ قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی و سازمانی سپاه به دست آمد،مشاهده می‌شود که‌ قهرمانی در ایجاد انگیزه و گسترش ورزش همگانی تأثیر داشته است. با توجه به یافته‌های تحقیق به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی مثبت است،اما در اجرا نسبی است و این نسبت به سیاستها،اهداف‌ نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی سپاه(رشته‌های ورزشی‌ ورزش همگانی(رشته‌های ورزشی سازمانی)در سپاه چگونه است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج جدول 1 نشان داده شده است که بیشترین درصد نظردهندگان‌ الف)نظر موافق ب)نظر مخالف موافقان اعتقاد دارند که ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی بویژه‌ همگانی(رشته‌های ورزشی سازمانی)در حیطه مسئولیت آنها عادلانه‌ بوده است. همگانی(رشته‌های ورزشی سازمانی و غیر سازمانی)در سپاه عادلانه بوده است. همگانی(رشته‌های ورزشی سازمانی و غیر سازمانی)در سپاه عادلانه نبوده است. قهرمانی بویژه در رشته‌های سازمانی در اولویت اهداف تربیت‌بدنی سپاه است،اما در در رشد و توسعه ورزش همگانی و سازمانی سپاه مشاهده می‌شود که بیشتر پایوران و همگانی تأثیر داشته است؛بطور نمونه میزبانی مسابقات المپیک در اسپانیا به رشد و گسترش ورزش همگانی در این کشور کمک کرده است. غیر سازمانی مثبت و در رشد و گسترش ورزش همگانی رشته‌های سازمانی بویژه‌ نتیجه اینکه،نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی مثبت است. توسعه ورزش همگانی و سازمانی را بویژه در حیطه فعالیت تربیت‌بدنی سپاه و حاصل‌ نتیجه دیگر اینکه نقش ورزش قهرمانی در رشد و توسعه ورزش همگانی مثبت‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.