Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخچه تحقیق در ادیان ابتدایی

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 60 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : ابتدایی ،ادیان ابتدایی ،جادو ،دینی ،دورکهایم ،مطالعهء ادیان اقوام ،منشأ پیدایش دین ،اقوام ابتدایی ،مطالعهء ادیان ،تاریخ ادیان ،مردم‌شناسان ،مطالعهء ،منشأ پیدایش ،مطلب ،دین اقوام ،پیدایش دین ،انسانهای ابتدایی ،عقاید دینی ،فرهنگهای ابتدایی ،اندیشهء دینی ،پدیده‌های طبیعی ،رشتهء ادیان ،عقیدهء دینی ،شکل دین ،همهء ادیان ،دینی قوم ،مناسک دینی ،مورخان ادیان ،گمان می‌کرد ،نشان داد

خلاصه ماشینی:

"فتیشیسم به معنای پرستش چوب و سنگ است و تا حدی مترادف با بت‌پرستی است،اما می‌توان این تعبیر را دربارهء ادیان پیشرفته و بزرگ که در آنها برخی اشیاء و موجودات مقدس شمرده می‌شوند نیز به کار گرفت. ماکس مولر،(18)نمایندهء پیشگام این‌ نگرش به شمار می‌رود،هر چند او به اعتقاد خودش بر این باور بوده که چون اشیای طبیعی موجب پیدایش‌ احساس موجود برین و بیکران در آدمی می‌شوند به‌ عنوان بهترین نمادهای وجود او عمل می‌کنند(نه‌ اینکه خود خدا باشند). می‌توان به نظریهء او این ایراد را وارد کرد که فرض اینکه حیوانات نیز مانند انسانها دارای روح هستند،عقیده‌ای است که‌ متعلق به دوره‌های اخیرتر است که فرهنگ بشری رشد و تکامل یافته است،اما مردمانی که از فرهنگ‌ پست‌تری برخوردار بوده‌اند تنها به یک وجود متعالی‌ نامعین اعتقاد داشته‌اند. منتقدان او از این اصطلاح سوء استفاده کرده و آن را به‌ معنای عدم قابلیت اقوام نامتمدن برای منطقی‌ اندیشیدن گرفته‌اند،در حالی که مقصود لوی برول این‌ بود که اقوام نامتمدن و ابتدایی نیز دارای تفکر منطقی‌ هستند،اما نوع منطقی که آنها به کار می‌برند مناسب‌ و مطابق با ذهنیت خودشان است. قصه‌سرایی فروید دربارهء منشأ پیدایش دین که هیچ دلیل و شاهد تاریخی برای اثبات‌ آن وجود ندارد،مبتنی بر این فرض است که انسانهای‌ ابتدایی تحت سیطره و تسلط پدر قبیله بودند که همهء زنان قبیله را در اختیار خود گرفته بود."

صفحه:
از 60 تا 63