Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه آثار مصرف مکمل کراتین و رژیم غذایی پر پروتئین بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1386 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها : تمرین با وزنه ،رژیم غدایی پر پروتئین ،کراتین مونوهیدرات ،مکمل‌سازی

کلید واژه های ماشینی : آثار مصرف مکمل کراتین ،مصرف مکمل کراتین ،پروتئین بر قدرت عضلانی ،مکمل کراتین ،رژیم غذایی ،قدرت عضلانی ،چربی در گروه کراتین ،رژیم غذایی پر ،مصرف مکمل ،ترکیب بدنی ،کراتین و رژیم غذایی ،تودهء بدون چربی ،دارونما ،گروه کراتین و گروه پروتئین ،گروه دارونما افزایش نشان ،درصد چربی ،نسبت به گروه دارونما ،قدرت عضلات پا ،گروه کراتین ،درصد چربی بدن ،پروتئین نسبت به گروه ،غذایی ،درصد چربی در گروه ،قدرت عضلات ،پروتئین به افزایش قدرت ،پر پروتئین ،کراتین و گروه پروتئین ،کراتین + پروتئین ،گروه کراتین و دارونما ،وزن بدن

هدف از این پژوهش عبارت است از مقایسهء آثار مصرف مکمل کراتین و رژیم غذایی پر پروتئین بر قدرت‌ عضلانی و ترکیب بدنی دانشجویان پسر ورزشکار.بدین منظور36 نفر از دانشجویان ورزشکار غیر رقابتی که‌ حد اقل 1 سال سابقهء کار با وزنه را داشتند به‌طور تصادفی به چهار گروه کراتین+پروتئین( n-9 )،پروتئین‌ ( n-9 )،کراتین( n-9 )،و دارونما( n-9 )تقسیم شدند.پیش آزمون و پس آزمون-شامل قدرت‌ عضلانی(قدرت عضلات پا،سینه و جلو بازو)و ترکیب بدنی(وزن،تودهء بدون چربی،درصد چربی)-در ابتدا و انتهای دورهء تمرین از آزمودنیها گرفته شد.برای مقایسهء بین گروهها از آزمون آماری ANOVA استفاده‌ شد.یافته‌های پژوهش نشان داد قدرت عضلات پا،سینه،وزن و تودهء بدون چربی در گروه کراتین+پروتئین‌ در مقایسه با گروه دارونما افزایش معناداری یافت( p>0/05 ).قدرت عضلات پا،سینه و جلو بازو نیز در گروه کراتین و گروه پروتئین نسبت به گروه دارونما افزایش نشان داد،ولی این افزایش از لحاظ آماری‌ معنادار نبود.درصد چربی در گروه کراتین+پروتئین و گروه پروتئین اندکی افزایش و در گروه کراتین و دارونما مقداری کاهش نشان داد،اما این تغییرات هم معنادار نبود( p>0/05 ).بنابراین می‌توان نتیجه گرفت‌ مصرف مکمل کراتین به همراه رژیم غذایی پر پروتئین به افزایش قدرت عضلانی و بهبود ترکیب بدنی نسبت‌ به مصرف مجزای هرکدام از این موارد می‌انجامد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.