Skip to main content
فهرست مقالات

قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه های قومی در ایران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 29 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 29 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : رفتار باروری ،تحلیل رفتار باروری گروه‌های ،قومی ،گروه‌های قومی ،رفتار باروری گروه‌های قومی ،باروری گروه‌های قومی ،رفتار باروری گروه‌های ،تفاوت‌های قومی باروری ،قومیت و باروری ،سطح باروری گروه‌های قومی ،باروری گروه‌های ،تبیین تفاوت‌های قومی باروری ،گروه‌های قومی در ایران ،تفاوت‌های قومی ،باروری در ایران ،رابطه قومیت و باروری ،روند باروری گروه‌های قومی ،قومی باروری ،رفتارهای باروری در ایران ،سطح باروری ،قومیت بر باروری ،باروری گروه‌های قومی اقلیت ،همانندی مشخصه‌ها ،قومیت بر باروری تأثیر ،گروه‌های قومی اقلیت ،گروه‌های قومی با باروری ،کنترل مشخصه‌های اجتماعی ،روند باروری ،تحلیل رفتار ،کنترل مشخصه‌ها

قومیت به عنوان زمینه ای که رفتار باروری در آن شکل می گیرد، جایگاه اساسی در مطالعات باروری در جوامع چند قومیتی دارد. با این حال، علی رغم ساختار چند قومیتی ایران هنوز تحقیقات اندکی در زمینه ارتباط قومیت و باروری صورت گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از داده های طرح (بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار 1380)، به آزمون تئوری ها و فرضیه های مربوط به رابطه قومیت و باروری در ایران می پردازد. یافته های تحقیق بیانگر تفاوت های قومی باروری در ایران می باشد. برای تبیین این تفاوت ها، از دو فرضیه همانندی مشخصه ها و اثر قومی/ فرهنگی استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد که تفاوت های قومی باروری، به طور چشمگیری، بعد از کنترل مشخصه های اجتماعی- جمعیتی به ویژه تحصیلات کاهش یافته و تا حدی در رفتار باروری و گروه های قومی همانندی و همگرایی ایجاد می شود. با این حال، این همانندی و همگرایی کامل نیست و علی رغم کنترل آماری مشخصه ها، هنوز برخی از تفاوت های قومی باروری بدون تبیین باقی می ماند. تفاوت های باقیمانده را می توان از یکسو ناشی از الگوهای متفاوت تعیین کننده های بلا فصل باروری در بین گروه های قومی و از دیگر سو، متاثر از فرهنگ تاریخ اجتماعی، ارزش ها، هنجارها و اعتقادات خاص قومی دانست. مطالعات جمعیت شناسی مردم شناسانه با به کار گیری روش های کیفی می تواند شناخت عمیق تری نسبت به تاثیر هنجارها، ارزش ها و فرهنگ قوی بر رفتارهای باروری در ایران ارایه نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.