Skip to main content
فهرست مقالات

خوشنویسان جهان اسلام در دیار خوشنویسی

گزارشگر:

(2 صفحه - از 90 تا 91)

کلید واژه های ماشینی : خوشنویسی، گردهمایی خوشنویسان جهان اسلام، اسلام، گردهمایی خوشنویسان جهان اسلام استاد، سخن‌ران گردهمایی خوشنویسان جهان اسلام، هنر، خوشنویسان جهان اسلام در دیار، جهان اسلام در دیار خوشنویسی، خط، خط کوفی

خلاصه ماشینی:

"او گفت: «از آغاز کار خوشنویسی،حضور خط در معماری اسلامی و حتی در مصنوعاتی که با زندگی روزمرهء مردم‌ سر و کار داشته تقریبا به صورت جزئی‌ تفکیک نشدنی از آنها در آمده است و صرفنظر از آنکه خوشنویسی خود هنری مستقل به شمار می‌رود با ارتباط نزدیکی که با چند هنر دیگر پیدا کرده‌ بر قدر و قیمت و اهمیت هنری‌اش‌ افزوده شده است». دیگر سخنران گردهمایی‌ خوشنویسان جهان اسلام استاد محسن محمود الفتونی از لبنان بود که ضمن توضیح دربارهء پیوند دین و خط،ویژگیهای خط عربی را به عنوان‌ خط اسلامی،برشمرد و با اشاره به‌ تطور تاریخی خط و خوشنویسی،از بزرگان خطاطی تاریخ تمدن اسلام از جمله یایسنقر،میر علی هروی،میر عماد و... وی در سخنان‌ خود به بیان مشترکات فرهنگی ایران و هند،و گسترش فرهنگ اسلامی ایران‌ در شبه قاره هند پرداخت و ضمن‌ توضیح دربارهء آواهای خاص زبان اردو و نگارش و گویش در مشرق زمین،ابراز داشت: «گونه‌ای سختی و عدم انعطاف که‌ در اسکلت‌بندی نستعلیق هندی حس‌ می‌شود،تحت تأثیر لهجه‌ها و آواها پدید آمده است،در حالی که نستعلیق‌ فارسی از انعطاف بیشتری برخوردار است». پروفسور دکتر موهیتین سرین از ترکیه از تأثیر مکتب آماسیا و شیخ‌ حمد الله-مؤسس مکتب خوشنویسی‌ اوتومان-سخن گفت: «قدیسهای خوشنویسی ایران»عنوان‌ سخنرانی محمد علی سلطانی بود که نظر فرق اسلامی دربارهء خط و همچنین آثار و احوال قدیسهای‌ خوشنویسی ایران را پس از اسلام در سخنان خود مورد ارزیابی و تدقیق قرار داده بود. استاد محمد مختار جعفر از سودان آخرین سخنران گردهمایی‌ خوشنویسان جهان اسلام بود که در سخنان خود رابطه میان هنر خوشنویسی و دیگر هنرها را مورد بحث‌ و بررسی قرار داد."

صفحه:
از 90 تا 91