Skip to main content
فهرست مقالات

میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : پیش‌بینی سود ،میزان خطای پیش‌بینی سود ،پیش‌بینی سود شرکتها ،AFE ،دقت پیش‌بینی سود ،خطای پیش‌بینی ،سود شرکتها ،دوره پیش‌بینی ،میانگین خطای پیش‌بینی ،میانگین AFE ،سود پیش‌بینی شده ،آزمون فرضیه ،پژوهشی ،اهرم مالی ،دقت پیش‌بینی ،میزان دقت و صحت سود ،تحلیل واریانس ،خطای پیش‌بینی شرکت ،مقدار همبستگی ،سود پیش‌بینی ،ضریب همبستگی ،اندازه شرکت ،مقدار آماره آزمون ،شرکت رابطه معکوس وجود ،شرکت و خطای پیش‌بینی ،دوره پیش‌بینی ارتباط ،مقدار سطح معنی‌داری ،پیش‌بینی شرکتها ،سودهای عملیاتی ،صحت سود پیش‌بینی

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.