Skip to main content
فهرست مقالات

اثر «نمودارهای رنگی» در ارائه «اطلاعات مالی پیچیده» برای انواع تصمیمات مالی

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : نمودارهای رنگی ،استفاده از نمودارهای رنگی ،تداوم فعالیت ،تاثیرات استفاده از نمایش ،تداوم فعالیت شرکت ،روشهای نمایش داده‌های مالی ،نسبتهای مالی ،گزارشهای مالی ،تهیه گزارش‌های مالی ،پردازش اطلاعات ،اطلاعات مالی ،میانگین مربوط به صنعت ،نمایش داده‌های مالی ،پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکتها ،صنعت مورد فعالیت شرکت ،نمایش اطلاعات مالی ،استفاده از رنگها ،پیچیدگی اطلاعات ،مورد دقت تصمیم‌گیری خانمها مقایسه ،نمودارهای ستونی ،اطلاعات حسابداری ،تهیه گزارش‌های ،میانگین صنعت ،تصمیمات مالی ،نمایش داده‌ها ،نمایش داده‌ها و اطلاعات ،فعالیت شرکت ،نمایش اطلاعات ،گزارشهای مالی رنگی ،اطلاعاتی به کمک رنگها

مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه‌گیری،طبقه‌بندی و تلخیص سادهء داده‌ها جهت تهیه گزارش‌های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش‌های حسابدارای متاثر کردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب‌ است.از این‌رو موضوعاتی نظیر توسعهء ارتباط،افزایش دقت قضاوت و پردازش‌ اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم‌گیری مالی مورد توجه بسیاری از محققان حسابداری قرار گرفته و موجب شده تا مطالعاتی در جهت بهبود مجموعه‌ اطلاعات ارائه شده برای استفاده از داده‌های مالی طراحی و اجرا گردد.این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات استفاده از نمایش ارزشمند نمودارهای‌ رنگی با در نظر گرفتن این موضوع که بکارگیری اشکال گرافیکی،به‌عنوان یکی از روشهای نمایش داده‌های مالی،ابزار مؤثر و آشنایی است،صورت گرفت.بررسی‌ها نشان دادند که فاکتورهایی نظیر جنسیت،ویژگی‌های فردی،فرهنگی و روانشناسی‌ افراد،پیچیدگی و نوع تصمیم‌گیری همگی بر مؤثر بودن استفاده از رنگها دخالت‌ دارند.بنابراین تحقیق حاضر به اثرات استفاده از نمودارهای رنگی برای نمایش‌ داده‌ها و اطلاعات حسابداری در شرایط رویارویی با اطلاعات پیچیده در مقابل ساده‌ و همچنین در مورد دقت تصمیم‌گیری خانمها مقایسه با آقایان می‌پردازد تا با استفاده از یافته‌های تحقیق و پژوهش‌های صورت گرفته،امکان دستیابی به مقصود نهایی که همان تهیه اطلاعات با بیشترین درجهء انطباق با موضوع،محیط تصمیم‌گیری‌ و ویژگی‌های تصمیم‌گیرندگان است از سوی تهیه‌کنندگان اطلاعاتی با ایجاد سیستم و نرم افزارهای اطلاعاتی مناسب،فراهم آید. نوع تصمیم‌گیری در این تحقیق به صورت پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکتها از سوی آزمودنی‌ها،به کمک اطلاعات فراهم شده به شکل نسبتهای مالی و در قالب‌ نمودارهای ستونی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق،حاکی از آن است که نمایش اطلاعات مالی‌ شرکتها به صورت نمودارهای رنگی،در زمانیکه پیچیدگی اطلاعات زیاد بود،موجب‌ کاهش خطاهای تصمیم‌گیری و افزایش دقت پیش‌بینی افراد شرکت‌کننده در مطالعه‌ شد.همچنین نتایج نشان دادند که خانم‌ها بیش از آقایان از منافع تفکیک و ساختاربندی اطلاعاتی به کمک رنگها،در قضاوتهای خود بهره برده و در مقایسه با زمان استفاده از اطلاعات غیر رنگی دچار خطاهای کمتری شدند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.