Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس - جنکینز

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : پیش‌بینی سود ،سری‌های زمانی ،سری‌های زمانی باکس-جنکینز

کلید واژه های ماشینی : مدیریت در بودجه شرکت‌ها ،جنکینز ،خطای نسبی EPS پیش‌بینی ،سری زمانی ،دقت پیش‌بینی سود ،پیش‌بینی سود ،EPS ،مدل‌های سری زمانی باکس ،مدل‌های سری زمانی ،EPS اعلام‌شده در بودجه ،EPS پیش‌بینی شده ،EPS بوسیله مدل‌های سری ،پیش‌بینی‌های مدیریت ،روش‌های صحت‌سنجی و آزمون اقتصادسنجی ،آزمون مجموع رتبه‌ای ،اقتصادسنجی ،پیش‌بینی EPS ،سری زمانی سود ،خطای نسبی پیش‌بینی ،EPS اعلام‌شده ،آماره خطای پیش‌بینی مدیریت ،دقت پیش‌بینی ،آماره خطای نسبی پیش‌بینی ،زمانی باکس ،مقایسه دقت پیش‌بینی ،رتبه‌ای خطای نسبی پیش‌بینی ،مجموع رتبه‌ای خطای نسبی ،باکس ،پیش‌بینی‌های مدیریت در بودجه ،خطای نسبی پیش‌بینی مدیریت

دراین تحقیق،تلاش محقق بر این است که برای پیش‌بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش‌بینی را در مقایسه با پیش‌بینی‌های مدیریت در بودجه‌ شرکت‌ها مورد بررسی قرار دهد.بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش‌بینی، مشهورترین آنها(روش باکس-جنکینز)انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصادسنجی، مدل مناسب برازش می‌شود.بدیهی است براساس روش‌های صحت‌سنجی و آزمون اقتصادسنجی،مدل فوق بایستی تأیید گردد.در این حالت مدلی مناسب‌ برای پیش‌بینی بدست آمده است.سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه‌ای ویلکاکسون، پیش‌بینی مدل در کنار پیش‌بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی،به لحاظ نزدیکی به واقعیت،مورد قضاوت قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آت است که EPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت‌ها،از پیش‌بینی EPS بوسیله مدل‌های سری زمانی باکس-جنکینز به‌ مراتب به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد.به بیان روشن‌تر، EPS اعلام شده در بودجه‌ شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل‌های پیش‌بینی سری‌های‌ زمانی برخوردار می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.