Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : بازدهی سهام ،متغیرهای حسابداری ،متغیرهای بازار ،تحلیل بنیادی ،بتا

کلید واژه های ماشینی : متغیرهای موثر بر بازده‌ی ،دفتری به ارزش بازار ،ارزش دفتری به ارزش ،نسبت سود به قیمت ،ارزش دفتری ،نسبت بدهی به حقوق ،بتا توان پیش‌بینی بازده‌ی ،فروش به قیمت هر ،نسبت فروش به قیمت ،ارزش بازار سهام ،نسبت ارزش دفتری ،بازده‌ی سهام ،ارزش بازار ،بدهی به حقوق ،حقوق صاحبان سهام ،سود به قیمت ،فروش به قیمت ،متغیرهای بتا و نسبت ارزش ،بازار با بازده‌ی ،صاحبان سهام با بازده‌ی ،پیش‌بینی بازده‌ی سهام ،مدل‌های آماری بر نتایج ،قیمت سهام ،بازار سهام ،پیش‌بینی بازده‌ی ،سهم با بازده سهام ،بتا و بازده‌ی سهام ،سهام با بازده‌ی ،متغیرهای حسابداری و بازار ،متغیرهای بتا و نسبت

شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام،باتوجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.برای پیش‌بینی بازده مدل‌های مختلفی مثل‌ مدل قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای‌1،مدل بازار،تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد.طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای،بتا تنها متغیری‌ است که می‌تواند بازدهی را پیش‌بینی کند.پژوهش‌هایی که در زمینه توان پیش‌بینی‌ این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است،حاکی از آن است که‌ متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش‌بینی بازدهی را دارند.برخی از این متغیرها شامل اندازه،نسبت‌های بدهی به حقوق صاحبان سهام،ارزش دفتری به‌ ارزش بازار سهام،سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می‌باشد.در این پژوهش‌ توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش‌بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش‌بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران‌ دارند،شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل‌های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند.همچنین مدل‌های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی‌1و سالانه انجام شد.نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل‌ در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است،و توان تبیین آن نسبت به مدل‌های تک‌ متغیره،در تمام سال‌ها بیشتر است.در آزمون‌های یک‌متغیره،بین نسبت فروش به‌ قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی‌ مشاهده شد.اندازه بر حسب(ارزش بازاز سهام)،در چهار سال متوالی با بازدهی‌ ارتباط معنادار داشت.بین اندازه به‌عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش‌ بازار سهام ثبات نداشت.همچنین بین بتا و بازدهی سهام،به‌گونه‌ای که مدل‌ CAPM پیش‌بینی می‌کند،ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال‌های‌ مختلف،متفاوت بود.بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ‌ ارتباطی مشاهده نشد.باتوجه به تاثیر احتمالی مدل‌های آماری بر نتایج،احتمالی‌ مدل‌های آماری بر نتایج،آزمون‌های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هریک‌ از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد.باتوجه به‌ مقدار هریک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد.نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال‌های 1379،81 و 82 پرتفوی‌ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به‌ پرتفوی‌ها با بتای پایین داشتند.در مورد پرتفوی‌های تشکیل شده بر مبنای ارزش‌ دفتری به ارزش بازار سهام،نتایج با مدل‌های رگرسیون سازگاری داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.