Skip to main content
فهرست مقالات

سلمان شاعر سحر آفرین

نویسنده:

(4 صفحه - از 12 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"خواجه سلمان از دید دیگران حال جای دارد که به نظر دیگر شاعران دربارهء خواجه‌ سلمان بپردازیم: 1)کمال خجندی: کمال از هر مژه اشکی مگر همرنگ سلمان شد که از اشعار مردم برد معنیهای رنگین را(41) *** مرا هست اکثر غزل هفت بیت‌ چو گفتار سلمان نرفته ز یاد که حافظ همی خواندش در عراق‌ بلند و روان همچو طبع شداد به بنیاد هر هفت چون آسمان‌ کزین جنس بیتی ندارد عماد(42) یکی شعر سلمان ز من بنده خواست‌ که در دفترم ز آن سخن هیچ نیست بدو گفتم این نکته‌ها را جواب‌ کز آن سان دری در عدن هیچ نیست(43) کمال خجندی بیان می‌دارد که نه تنها خود گفته‌های خواجه سلمان را به یاد داشته،بلکه آنها را نیز در جای جای دفتر سروده‌هایش جای داده است."

صفحه:
از 12 تا 15