Skip to main content
فهرست مقالات

حکومت دینی؛ ضرورت یا مصلحت؟

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهمن 1376 - شماره 139 (10 صفحه - از 4 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : حکومت دینی ،ولایت فقیه ،حکومت اسلامی ،دینی ،فقهی ،انتظار از دین ،دین اسلام ،ولایت‌فقیه ،حکومت و ولایت ،فلسفه سیاسی ،ولایت فقیه شکل ،مشروعیت ولایت ،فلسفه دین ،شکل حکومت ،مسأله حکومت ،مورد حکومت اسلامی ،حق حاکمیت ،ولایت‌فقیه از آرای مردم ،بحث فقهی ،انقلاب اسلامی ،بحثهای کلامی و فقهی ،حکومت و حاکمیت ،مشروعیت ولایت‌فقیه ،احکام شریعت ،بحث ولایت‌فقیه ،مردم در حکومت ،مسأله ولایت ،اعمال حاکمیت ،مورد حکومت اسلامی مطرح ،مسأله حاکمیت

حکومت و ولایت بر مسلمین از بحثهای‌ پر دامنه‌ای است که دیرینهء آن به برپایی حکومت‌ پیامبر بزرگ اسلام(ص)در مدینه باز می‌گردد. پس از رحت آن حضرت،حکومت و امارت به‌ ناگزیر ادامه یافت و همزمان با آن بحثهای‌ کلامی و فقهی میان اندیشمندان درگرفت.فرق‌ گونه‌گون اسلام در رویارویی با یکدیگر و نیز در برخورد اندیشه با عالمان خارج از دین اسلام‌ نظریات مختلفی ابراز داشتند که بسیاری از آنها پایه‌های تئوریک برخی حکومتها را تشکیل داد. 2Lبا این همه پیدایش انقلاب اسلامی در ایران در لزوم برقراری حکومت به شیوهء امروزین،ذهن‌ دانشمندان را برانگیخت تا این بار نه فقط در نظر-که در مقام عمل-به موضوع بپردازند. در ماههای اخیر نیز گفتارهایی در باب‌ حکومت در اسلام و نحوهء اعمال آن در جامعه‌ طرح شد و اگرچه زمینهء پدیداری آنها سیاسی‌ بود،این انگیزه را در ما ایجاد کرد تا باب ورود به‌ بحث را از مدخل تئوریک آن باز کنیم.در اولین‌ گام،کار را با میزگرد آغاز کردیم و سر آن داریم‌ تا در شماره‌های بعدی نیز با ارائهء مقاله، 3Lمصاحبه یا میزگرد،وجوه مختلف این موضوع‌ اساسی را برای خوانندگان گرامی مجله تبیین‌ کنیم.همین جا از صاحبنظران و متفکرانی که‌ دستی در این مقوله دارند می‌خواهیم آثار خود را برای انتشار در مجله ارسال کنند. آنچه در این شماره می‌خوانید نظرات اساتید گرامی،حجج اسلام مهدی هادوی، محسن غرویان،داود فیرحی و آقای حسن‌ ازغدی است که در جریان برگزاری یک میزگرد اظهار شده است.

صفحه:
از 4 تا 13