Skip to main content
فهرست مقالات

«لغت موران» تحلیل ساختار و رمزها

نویسنده:

(4 صفحه - از 40 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : سهروردی، رمزی، شیخ اشراق، بومان، لغت موران، سلیمان، تمثیل، هدهد، نور، عرفانی، پرندگان، روح، طاووس، قفس، جام، حکمت، انسان، آثار شیخ اشراق، حق، ادریس، زبان، حقیقت، نماد، قرآن، آثار، نور حقیقت اصلی الهی، اصل، سخن، ایران، سهروردی و آثار

خلاصه ماشینی: "4 آثار این بزرگ مرد را می‌توان چنین‌ دسته‌بندی کرد:5 1-آثار اصلی فلسفی به عربی،همچون‌ «تلویحات»،«مقاومات»و«حکمة الاشراق»؛ 2-رساله‌های کوتاهتر به فارسی و عربی، چون«هیاکل النور»،«الالواح العمادیه»و «پرتونامه»؛ 3-حکایتهای رمزی و داستانهایی که در آنها از سفر نفس در مراتب وجود و رسیدن به‌ رستگاری و اشراق سخن رفته است. 8 در این رساله بیش از همه،پرندگان جای‌ دارند و بال می‌گسترند،و برای این امر چند علت را می‌توان برشمرد: 1-بعضی از پرندگان از قرآن گرفته شده و مقدسند،از آن جمله هدهد،که نامه‌بر سلیمان(ع)بود و به رازداری خویش افتخار می‌کرد در فصل هفتم رساله«لغت موران» هدهد دارای نقش اصلی است. موران دو پاسخ را طرح‌ می‌کنند:زمینی است،و دریایی است؛این امر رمزی است از حیرت انسان و اختلاف‌ اندیشه‌های آدمیان،در بخش چهارم موری‌ متصرف دیگران را به تأمل می‌خواند تا به‌ حقیقت وقوف یابند؛مور متصرف کنایه است‌ از پیران راهدان که می‌توانند آدمی را به اصل و خاستگاه موجودات رهنمون شوند. اما توجه سهروردی به مرشد طریق از آن روی‌ است که چنین کسی به مرتبه تمکین و یقین‌ رسیده و از فیض روح القدس بهره گرفته است و به همین سبب سالک می‌تواند با هدایت و ارشاد -که راهدان است و به کمینگاههای نفس اماره‌ آگاهی دارد-به اصل خویش باز گردد و از آفات‌ و لغزشها مصون ماند و پذیرای اشراق عالم بالا شود. که در دل انسان یا حقیقت وجود او مضمر است و این بدان لحاظ است که جام‌ مزبور نمادی از حقیقت هستی آدمی است‌ چنان‌که سهروردی خود گوید: ز استاد چو وصف جام‌جم بشنودم‌ خود جام جهان‌نمای جم من بودم‌51 فصل پنجم در بیان شیوهء سلوک عرفانی است."

صفحه:
از 40 تا 43