Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

(2 صفحه - از 62 تا 63)

خلاصه ماشینی:

"از مسایل روز گرفته تا دیواره‌های هنری و صخره‌ای!در جای از آن شعر نو به‌ چشم می‌خورد و در جایی دیگر معماری باستان،گاه به عرصه‌ فرهنگ سیاسی وارد می‌شوید و گاه‌ آن چنان از آن می‌گریزد و به درون‌ تاریخ فرود می‌روید که خواننده دچار تضاد و تناقض می‌شود که بالاخره‌ عرصه فعالیت این نشریه کجاست و چه هدفی را دنبال می‌کند،بی‌شک‌ رود به مسایل فرهنگی با نگاه به‌ رویدادهای جاری و جریانهای‌ جدید قابل تقدیر است و بدیهی‌ترین‌ انتظار خواننده این نشریه این است‌ که مسایل فرهنگی روز به نقد و بررسی کارشناسانه گذاشته شود، سنتهای شعری و دین نزد اقوام‌ مختلف و تأثیر فلان عارف بر بهمان‌ شاعر شاید برای فصلنامه‌های‌ تاریخی و ادبی صرف،مفید و مؤثر باشد ولی برای کیهان فرهنگی که در میان دانشجویان و جوانان از جایگاه‌ خاصی برخوردار است،این انتظار طبیعی است که دغدغه‌های دنیای‌ معاصر و مسایل فرهنگی جامعه به‌ بحث و بررسی گذاشته شود."

صفحه:
از 62 تا 63