Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام؛ دین پویا

نویسنده:

(2 صفحه - از 68 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : دین ،اسلام ،توحید ،ایمان ،تربیت ،دین پویا ،وحی ،قرآن ،انسان ،خدا ،تربیت دینی ،جاودانگی ،پویایی تربیت دینی ،شرک ،رابطهء ایمان با پویایی تربیت ،عقل ،خداوند ،مرگ ،پویایی تربیت اسلامی حقایق ،تصدیق ،حق ،دنیا ،تورات ،یقین ،زندگی ،هدایت ،اندیشه جاودانگی انسان ،تعلیم ،امید ،اندیشه

خلاصه ماشینی:

"بدین سان تکوین و تشریع یکجا ذکر شده است، تا انسان موقعیت و جایگاه خود را در جهان هستی‌ در مقایسه با موجودات دیگر دریابد و هنگامی که‌ نظم اشیا را با چشم عقل نظاره می‌کند،با ابزار و میزان خداداد،یعنی عقل فطری،به گفتار و کردار و اندیشه‌هایش بنگرد و حق و باطل،صدق و کذب،عدل و ظلم و فضیلت و رذیلت را در آنها تمیز بدهد و بدین وسیله به محاسبهء خویش‌ بنشیند،در حقیقت قرآن برای تحریک و ترغیب‌ انسان به سلوک و برای ایجاد انگیزه در پیمودن راه به‌ سوی حق،عالم را به شکل یک کارگاه ترسیم‌ می‌کند،که هر لحظه در آن آفرینشی نو صورت‌ می‌گیرد. اسلامی نیز نخست و پش از هر چیز، تصدیق ادیان وحیانی را به شکل جدی مطرح‌ سازد:[خداوند]این کتاب را-که کتابهای‌ را تصدیق می‌کند-به حق بر تو نازل کرد، [چنان که‌]پیشتر تورات و انجیل را برای هدایت‌ مردم نازل کرد،و نیز قرآن را نازل کرد. ایمانی که دین پویا(در این موارد،اسلام)از آنها خواسته،ایمان به رهآورد وحی،توحید است،که هیچ قید و شرطی را نمی‌پذیرد، در قرآن اساسا همچون هدایتی معرفی شده‌ است ناشی از رحمت الهی و برای کسانی که‌ به ایمان آوردن دارند. نخستین قانون اصلی رفتار و کردار که‌ اسلام در قدیمیترین دوران تحول و تکامل خود وضع نمود این بود:همیشه چنان رفتار کن که گویی‌ همین لحظه روز حساب است و تو در دادگاه عدل‌ الهی در برابر خداوند ایستاده‌ای»در«غرر الحکم و درر الکلم»آمده است: «مورد رحمت خداست آنکه دانست هر نفسش‌ گامی به سوی مرگ و اجل وی است؛پس به سوی‌ عمل شتافت و از آرزوهای خود کاست»."

صفحه:
از 68 تا 69