Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ای میان «شاهنامه» و «گرشاسب نامه»

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : گرشاسب نامه ،گرشاسب ،اسدی ،جمشید ،شگفتیها ،درک اساطیری ،کتاب اسدی ،قهرمان حماسه ،شمشیر زن

صفحه:
از 10 تا 12